– Stor mangel på stedlig ledelse på våre sykehjem

foto