Skrevet av: Fred Jørgensen og Kåre Nordgård, Folkeaksjonen for fremtidsrettet havbruk i Sør-Troms.

Vanligvis varsles oppdretterne om besøk av Mattilsynet. Ved ved Lerøy-lokaliteter mellom Kristansund og Hitra kom Mattilynet uanmeldt. Her ble en brønnbåt tatt på fersk gjerning i å pumpe opp både syk og «frisk» fisk til slakting, noe som selvfølgelig ble benektet av ledelsen i selskapet. Det ble i tillegg funnet merder hvor mesteparten av laksen lå død i bunnen av posen eller svømte i halvsvime rundt i merdene. Dersom ikke besøket hadde vært uanmeldt, ville sannsyligvis slike tilstander ikke blitt rapportert inn. Det virker noe komisk at både Lerøy og Mowi i etterkant fremsatte ønsker om at Mattilsynet skulle melde tilsyn i forkant fordi arbeiderne på anleggene ikke burde utsettes for psykisk belastning. Du leste riktig, uanmeldte besøk skulle meldes på forhånd!

Mange fikk vel med seg at programmet Debatten på NRK1 den 16.11.23, med bakgrunn i nevnte avsløringer, tok opp fiskehelsen i oppdrettsbransjen. Vi regner med at mange med vantro kunne høre næringen bekrefte at laks med vintersår og diverse bakterie- og virussykdommer selges som «Prima kvalitet» i norske butikker. Professor og veterinær Trygve Poppe var tydelig på at mesteparten av fisken i norske anlegg har sykdom i seg og siden vann er et ideelt spredningsmiljø for sykdomsorganismer, gir resultatet i «overbefolkede» merder seg selv.

«Debatten» etterlater en skremmende erkjennelse av at vi har ei mektig oppdrettsnæring som alt for lett slipper unna med å produsere lakse med uakseptabel dårlig fiskehelse. For hva skal vi si til at fiskeriminister Cecilie Myrseth på direkte spørsmål ikke klarer å formulere ett klart svar på hvilke grep myndighetene kan ta for å kontrollere næringen, såvel produksjonssyklusen som det ferdige produkt. Hva skal man si til at en representant for Lerøy så tydelig vrir seg unna sannheten om manglende eller forsinket rapportering til Mattilsynet ved avvikshendelser? Eller leder i Sjømat Norge, Geir Tore Ystmark, som avfeier forskernes tydelige anbefaling om å redusere mengden fisk i hver merd? Forskere vet ikke best! Han vil heller at næringen skal få nye arealer til disposisjon slik at det kan bli større avstand mellom lokalitetene. Det er fristende å minne om at næringen de siste årene har latt det gå sport i søknader om å øke biomassen i eksisterende merder, selv i områder med tett avstand mellom lokalitetene. Her i Harstad er Toppsundet, Skjellesvika og Kjøtta et godt eksempel med ei økning på 17630 tonn de siste 10 årene. 85 prosent økning med lokalpolitikernes velsignelse!

Det er kjent at syk fisk vanligvis ikke eksporteres til andre land, men den kan selges i Norge. Kravet fra oss forbrukere må være at laksen merkes slik at vi vet hva vi kjøper. Forbrukerrådets leder Inger Lise Blyverket har nå gått ut med krav om at pakninger skal sykdoms- og kvalitetsmerkes. Dette ble i «Debatten» støttet av Robert Ericsson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene, en fellesorganisasjon for de mindre oppdretterne.. Krav til merking av alle matvarer er i dag vanlig og bør selvfølgelig også gjelde oppdrettsbransjen. Situasjonen som nå har oppstått forsterker et allerede dårlig omdømme og kan få store økonomiske konsekvenser for næringen, spesielt om saken slås opp i utenlandsk presse.

Den kjente samfunnsdebattanten og journalisten Arne O. Holm skriver i et innlegg at «Oppdrettsnæringen er på tur til å gjøre seg uspiselig», og vi er enige med ham i det. At laks med store vintersår, gjellesykdom eller hjertesykdommer er ufarlige for mennesker å spise er uvesentlig. Det er en selvfølge at maten vi kjøper i butikken er frisk ved slakting.

Neste gang du står ved matvaredisken og lurer på om du skal kjøpe oppdrettslaks til nedsatt pris, spør betjeningen om den har vært sykdomsfri! Hvis man ikke kan svare, legg pakningen tilbake. Da  gir du ditt bidrag til arbeidet for bedre dyrevelferd!