Av: Ingunn Foss (H), stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen.

Svar til Else Marie Rødbys innlegg om omvendt voldsalarm.

I stedet for å klappe seg selv på skulderen og komme med usaklige og usanne angrep på forrige regjering bør Senterpartiet vurdere hvordan vi kan gjøre enda mer for kvinner som lever i frykt for sine liv.

Else Marie Rødbys spark til forrige regjering i sitt innlegg i (avis) om omvendt voldsalarm faller på sin egen urimelighet. I innlegget gir hun inntrykk av at det måtte en AP/Sp-regjering til for å få dette på plass.

Sannheten er at dette var en sak som ble sendt på høring av Solberg-regjeringen.

Våren 2022 fikk Høyre gjennomslag for å pålegge regjeringen å legge frem forslag om å utvide bruken av omvendt voldsalarm. Altså en helt annen historie enn den Rødby forteller. Det har de også brukt altfor lang tid på, noe som bekreftes i en rekke skriftlige og muntlige spørsmål, både fra undertegnede og andre representanter.

Vi er glade for at Regjeringen endelig har lagt frem saken.  Den innebærer at påtalemyndigheten får mulighet til å ilegge besøksforbud med omvendt voldsalarm, og ikke bare besøksforbud. Vi ser at besøksforbud brytes og at omvendt voldsalarm virker.  Derfor er det så viktig at dette kommer på plass.

Det er på høy tid å styrke hensynet til ofrene for kriminalitet. Å leve i frykt for nye overgrep og voldshendelser er en umenneskelig belastning.  Vi kan ikke tolerere at ofre, som svært ofte er kvinner, må leve under slike forhold.

Høyre har også fått gjennomslag for å be regjeringen gjennomføre et regelverksarbeid om varsling fra kriminalomsorgen der hensynet til fornærmede og etterlatte vektlegges sterkere enn det som ligger i dagens regler.  Vi har forstått at dette arbeidet er på gang. Høyre har også fremmet forslag om å senke terskelen for å idømme evigvarende kontaktforbud.  Det vil gi ofre for grov kriminalitet trygghet og ro til å fortsette sine liv uten frykt for nye overgrep.  Forslaget fikk dessverre kun støtte fra Frp, Krf og Rødt.

Vold i nære relasjoner har katastrofale konsekvenser først og fremst for ofrene, men også for samfunnet. Vi vet også at i syv av ti partnerdrap var det registrert partnervold før drapet.

Det er med andre ord stort potensial for forebygging, men det krever at kommunene følger opp. Derfor foreslår Høyre å lovfeste at alle kommuner skal ha en handlingsplan mot vold i nære relasjoner, for å sikre bedre samarbeid og koordinering av tjenester. I dag er dette frivillig og ikke alle har slike paner.

Jeg oppfordrer Senterpartiet i regjering til å støtte forslag fra Høyre som vil gjøre livet tryggere for kvinner, og ikke dikte opp historier som ikke stemmer.