Hvis vi flytter godstransport fra vei til sjø, får vi færre dødsulykker i trafikken

foto