Skrevet av: Hugo Magne Kjelseth.

Kampen om hodene. Nye Harstad. Attraktiv hele livet. Byenes kamp mot hverandre. Alle vil ha flere arbeidsplasser, offentlige og private. Alle vil ha flere innbyggere, bedre kommuneøkonomi, flere jobbsøkere. Alle byer og regioner med ambisjoner satser store ressurser på markedsføring, omdømme- og rekrutteringskampanjer og ulike tiltak for næringsutvikling. Det ansettes politiske rådgivere, lobbyister og det opprettes nye selskaper som Pro Tromsø AS og NyeBodø, Forte Narvik og Futurum. Bare for å nevne noe av det som skjer i noen av våre nabobyer. Det satses mange millioner offentlige og private kroner på konkrete selskaper og markedstiltak for å vinne kampen om hodene, få nye bedrifter til å etablere seg og få flere innbyggere.

Hva gjør vi i Harstad? Det snakkes mye om at vi ønsker å vokse. Vi bruker mange kommunale og offentlige millioner på fine tiltak innen sentrumsutvikling, nye parker, Helsehus, videregående skoler, barnehager og veipakke Harstad. Private initiativ har gitt oss Stien langs sjøen, pumptrack i verdensklasse, skiløyper, idrettshaller og fotballbaner. Vi er en trygg og god familieby med lite kriminalitet, stort sett gode oppvekstforhold for barn og unge og ganske så attraktiv for de fleste – hele livet.

Men hva gjør vi for å markedsføre oss selv? Hvor mange millioner bruker vi på å fortelle potensielle jobbsøkere, tilflyttere og bedriftsetablerere at de må komme til Harstad? Hva heter Harstad sitt næringsselskap som skal sørge for markedsføring, salg og tilrettelegging for nye arbeidsplasser, nye jobbsøkere og etableringer i Harstad? Hvor ble det av Harstadbølgen som skulle bidra til å sette oss på kartet og fortelle resten av landsdelen og landet om alle mulighetene vi har å by på i Harstad?

Ambisjonene i Harstad må løftes – fine ord må bli til handling! Skal vi vinne kampen om hodene, nyetableringer og bli flere innbyggere må ord bli til handling. Ambisjonene må økes betydelig, penger må brukes på selskap, ansatteressurser og markedstiltak som setter Harstad på kartet, gjør oss synlige og øker kjennskapen. Vi må fortelle andre enn oss selv hvor attraktive vi er! Så spørs det om vi har penger og vilje til å ta opp kampen mot alle de andre byene? Det må det vi ha! Og det haster med å få Harstad på banen hvis vi skal bli en av fremtidas vinnere. Da må gode intensjoner, luftig prat og Harstadkonferansens inspirerende foredrag omsettes i kraftfulle og konkrete tiltak, tydelig organisering og tøffe mål. Næringsliv, private og det offentlige i fellesskap. Seire ved å dele. Sammen. Nu.