Skrevet av: Dag Inge Solberg. Les tilsvaret fra Harstad kommune nederst i saken.

Min samboer ble 25.05.22 rammet av en massiv hjerneblødning som førte til lammelse i hele venstre side og er 100 prosent hjelpetrengende, men etter mye hjemmetrening i stand til sammen med meg 6.11.23 å reise til Spania uten en foreløpig returbillett.

Etter fire flotte dager der nede hadde hun et lite fall som medførte lårbeinsbrudd. Det ble ambulanse, røntgen og påfølgende operasjon 13.11.23.

Under oppholdet på Quiron Hospital i Torrevieja fikk hun daglig - en for meg - tydelig grundig og omfattende fysikalsk trening.

Så ville Helse-Norge ha henne tilbake til gamlelandet, og hun ankom så 26.11.23 ortopedisk avdeling på UNN i Harstad.

Da ble det foreløpig slutt på opptreningen.

Det ble etter hvert ledig plass på Helsehusets rehabiliteringsavdeling, og hun ble innsjekket der 11.12.23.

I brev fra Harstad kommune datert 11.12.23 står det følgende: Tjenestens innhold: Korttidsopphold tilbys ved Helsehuset i perioden 11.12.23 til 02.01.24 for opptrening etter petrokantær femurfraktur (på godt norsk).

Dette ser jo bra ut, tenkte jeg, men da hun 02.01.24 ble tilbakeført hjemmet er status på utførte treningsøkter: 1 gang med hjelpepleier/sykepleier, samt tilbud en annen dag som ble avslått på grunn av besøk, men med beskjed om at hun ville trene neste dag.

Ingen opptrening fra hun landet på Evenes 26.11.23 til innsjekk i hjemmet 02.01.24.

Det blir 37 dager i «Helse-Norge/Harstad» uten meget nødvendig fysikalsk oppfølging av fagpersonell, og vel hjemme ser jeg at hun nå er i klart dårligere fysisk stand enn før uhellet.

Jeg returnerte fra Spania 20.12.24 og var deretter daglig på Helsehuset og gjorde noen treningsøkter med henne slik at hun ikke fullstendig skulle «råtne på rot». Grunnen til treningstørken skyldtes at fysioterapeutene tilknyttet Helsehuset hadde juleferie frem til 02.01.24.

Min frustrasjon skal ikke ramme personalet på Helsehuset. Det var en fryd hver dag å komme dit. Alltid smilende, hyggelige og hjelpsomme, men de hadde nok å henge fingrene i med sine pålagte arbeidsoppgaver.

Rehaben på Helsehuset hadde beboere på alle rom, men under samtaler med disse blant annet under kveldsmåltider, fikk heller ingen av disse noen form for trening.

Slik gikk no dagan.

Regner med at grunnen til at Helsehuset under høytider ikke leverer det de etter planen skal gjøre skyldes økonomi.

Vår byggeglade ordfører med posisjonspåhenget ser nå ut til å ha bygget kommunen til det økonomiske bristepunktet (for våre skattepenger).

07.11.23 presenterte kommunedirektør Børge Toft et budsjettforslag som innebærer et driftsunderskudd på omtrent 70 millioner som vil øke i årene fremover dersom ikke tiltak/innstramminger skjer.

Ble noe provosert for en tid tilbake da den byggeglade ordføreren hadde et hjertesukk over at hun ikke fikk viljen sin m.h.t. ny kino og bibliotek.

Dette ville ha kostet skattebetalerne det første året en leiepris på 16,2 millioner og som deretter årlig skulle oppjusteres.

Det er lov å håpe på at fremtidige nedskjæringer ikke rammer helse- og omsorgssektoren, men jeg frykter dette kan skje.

Avslutningsvis vil jeg foreslå at Harstad kommunes slagord får en tilføyelse slik at dette blir: «Harstad kommune, attraktiv hele livet (så fremt du holder deg frisk)».

Med noe frustrert hilsen fra Dag Inge Solberg

Dette svarer Harstad kommune ved Øyvind Arntzen, enhetsleder for helse og mestring:

«Jeg kan ikke uttale meg i enkeltsaker, men alle som er på Helsehuset, får tilbud om rehabilitering. Vi tilbyr både gruppetrening og individuell trening, avhengig av pasientens individuelle behov og rehabiliteringsmål. Rehabiliteringen inkluderer tilbud om fysikalsk oppfølging og trening under veiledning av kvalifisert fagpersonell, som fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsefagarbeider, sykepleier og lege. Dette kan inkludere øvelser, veiledning, opplæring og andre tiltak for å bedre pasientens helsetilstand og livskvalitet, og er et samarbeid mellom pasienten og våre fagfolk.

I perioder hvor helsepersonell avvikler ferie, sørger vi for at det er et tilbud om rehabilitering og trening som tar hensyn til bemanningen. Dette har selvfølgelig ingenting med økonomi eller ordfører å gjøre, og er planlagt godt på forhånd. I tillegg prioriterer våre ansatte som er på jobb i ferietider de pasientene som har størst behov, basert på en helhetlig vurdering. I de tre dagene i romjula hvor det ble avviklet ferie, var det tilstede andre fagfolk som kunne ivareta tilbud om opptrening. Det var også mulighet for egentrening, avhengig av hvilket opptreningsprogram som var planlagt for de dagene. Våre ansatte sikrer uansett at alle pasienter får den omsorgen og oppfølgingen de trenger, og at vi kan tilby en forsvarlig og trygg rehabilitering.

Et opphold på Helsehuset skal bidra til å gjenoppnå eller forbedre fysiske funksjoner, redusere smerte og øke selvstendigheten hos pasienter som kommer fra sykehus eller har andre behov for rehabilitering. Det skal også bidra til at pasienten kan bo hjemme lengst mulig, og klare seg selv med behov for lavest mulig omsorgsnivå. Vår oppfatning er at de aller fleste pasientene er godt fornøyd etter et opphold på Helsehuset og benytter seg av tilbudene vi har der under sitt opphold.»