«Jeg finner ingen ord som er mer treffende, enn at det er stygt»

Kristian Eilertsen. Foto: Asplan Viak/Frank R. Roksøy