«Jeg finner ingen ord som er mer treffende, enn at det er stygt»

foto