Av Frode Bygdnes.

Nei, Frank R. Eriksen, det er ingen floskel. Krig er grusom og det dør mennesker på begge sider, særlig sivile. Selv om vestlig media ikke viser bildene, så ødelegger og dreper NATO-ammunisjonen også. Vår våpenhjelp til Ukraina er ikke først og fremst vennligsinnet hjelp til et land i nød. Det virker som Eriksen sitt motiv først og fremst er å tukte Putin som han kaller for «det onde». Er det ukrainerne en tenker på, så bør en arbeide for stans i krigen og heller føre stormaktsrivaliseringa på en mer sivilisert måte.

Å gi Ukraina løfter om NATO-medlemskap, støtte dem med våpen for å slå Russland, oppleves nok som en trussel. Heller ikke oligarkiet i Ukraina sine lovnader til vesten kjenner vi til, men de avtalene tjener neppe folket i Ukraina. Eiendommene der privatiseres og gis bort når tilbakebetalingstida kommer.

Krigen i Ukraina kunne vært unngått om vesten ga garantier og holdt seg til MINSK-avtalen. I stedet har NATO fremprovosert og ønsket denne krigen fordi den svekker Russland. Den er en del av stormaktsrivaliseringa. Det er nærmere 30 amerikanske baser i Europa og Asia. Denne nærheten er like farlig som da Sovjet prøvde å plassere en base på Cuba.

Eriksen bør lese det jeg skriver. Russland har 4 prosent av verdens militærutgifter, NATO har 55 prosent. USA alene har 10 ganger så mye som Russland. Da kan ikke Russland ha ambisjoner om å legge under seg land for å bygge opp et Stor-Russland. De er verdens største land og er mer redd for å miste sine ressurser til et grådig Vesten.

Norge er aktivt med på å øke spenninga. Både med å tillate USA-baser på norsk jord, forlate baseavtalen, hjelpe til med presisjonsbilder lastet ned over våre satellittantenner og passivt tillate atomvåpen hos oss. Samtidig sender vi mer våpen og penger pr. person enn USA.

Norge har ikke interesse av å skjerpe konflikten til vår nabo. Tvert om. Å bli en del av denne stormaktsrivaliseringa drar Norge inn i krigen. For en opptrapping av krigen og økt spenningsnivå vil den virkelige militære trusselen være atomvåpen. Ved bruk av atomvåpen tror jeg også Eriksen innser at ingen kan vinne, eller vil Eriksen fortsatt leke med ilden?

Russland er ingen demokratisk folkerepublikk. Oligarkiet styrer og handler for å sikre sin makt. De er en atommakt og hvis ikke den brukes, er den trusselen verdiløs også for dem. Å presse Russland, intervenere, kaste Putin og dele opp både Ukraina og Russland sine ressurser til vestlig imperialisme, er oppskrifta på en atomkrig.

Det virker som Eriksen prøver å ilegge meg meninger og motiver jeg ikke har. Derfor virker det også uklart hva Eriksen ønsker med sine angrep på meg. Er det for å få Rødt til å gå inn for våpen til Ukraina? Jeg vil forsvare prinsipprogrammet om at ingen våpen skal sendes til land i krig. Samtidig vil jeg at Rødt skal advare mot atomkrig. Derfor er jeg for snarlig våpenhvile og forhandlinger. Det er Rødt sin plikt å advare mot stormaktsrivaliseringa. Jeg håper inderlig at Rødt ikke svikter den oppgaven.