Under Troms Arbeiderpartis årskonferanse i Harstad lanserte fylkesrådsleder Pia Svendsgaard (Ap) ideen om å utarbeide en studie for å vise mulighetene som finnes i Hålogaland. Det er et utmerket initiativ som ville vært nærmest utenkelig under den forrige fylkesrådslederen. Det har bidratt til at saken er overmoden. Derfor er det viktig at det kan komme bevegelse i den.

Ambisjonen må være å lage en melding som går tilstrekkelig i dybden til at man kan identifisere reelle problemer og anbefale løsninger. Politikerne i begge fylkene må involveres.

Som man vet, det trengs to for en tango. Svendsgaards partner i denne dansen er så visst ikke av det villige slaget. Nøtta hun vil støte på ligger i Bodø, er hennes partifelle og heter Odd Eriksen. Fylkesrådslederen i Nordland huskes for sin uttalelse om at han aldri i sitt politiske liv hadde hørt noen si at grensa mellom de to fylkene er et problem. Han slo seg derfor til ro med at dette ikke var noe å bry seg om.

I saken om ny nasjonal jagerflybase avdekket Eriksen også sitt perifere forhold til grensekommunene sine i nordfylket. Sammen med kollega Paul Dahlø (Ap) i Troms var han arkitekten bak Landsdelsutvalgets vedtak om å satse alt på Bodø som hovedbase for Luftforsvarets kampfly. De avviste samtidig Evenes og motarbeidet dette alternativet med oppsiktsvekkende energi.

Dette bekrefter tradisjonen for at ledende fylkespolitikere i Troms og Nordland, uansett parti, har hatt det meste av oppmerksomheten rettet mot sine fylkeshovedsteder. Det har uvegerlig hatt negative konsekvenser for grenseområdene sør i Troms og nord i Nordland.

Etter at Pia Svendsgaard ble fylkesråd for kultur og næring, etter valget i 2007, har hun i flere saker vist vilje til å bryte med den tradisjonen. Det har heller ikke vært noen ulempe at Kari- Anne Opsal tidligere denne måneden kom inn som fylkesråd. Fersk erfaring fra lokalpolitikken i Harstad og en periode som varaordfører i hjembyen er nyttig i denne sammenhengen. Så vidt vi forstår er Opsal vel så mye mor som en av jordmødrene for dette prosjektet.

Med Svendsgaard som sjef har Kari-Anne Opsal en vesentlig enklere oppgave med å få fokus på Sør-Troms og samarbeidet over grensen enn det forgjengeren Synnøve Søndergaard hadde.

Et tidsskille i denne sammenheng varsler da også vedtaket i Troms Ap i helga om å gå inn for Evenes som ny hovedflystasjon for Luftforsvaret.

Ordfører Svein Berg (Ap) i Skånland er en av dem som kjenner grenseproblemene i hverdagen. Hans største skuffelse i den rødgrønne regjeringsperioden var beskjeden som kom om at det likevel ikke ble noe av den store regionreformen. Den kunne gitt muligheter til å ta i bruk grenselandet mellom Nordre Nordland og Sør-Troms på en bedre måte.

En rekke offentlige myndigheter, private bedrifter og organisasjoner organiserer seg på tvers av denne fylkesgrensa. Det gjelder politi, sykehus, toll, vei, post, bankvesen og idrett. Dette gjøres fordi det er hensiktsmessig og rasjonelt. Svein Berg frykter nå et skritt den gale veien om Statens vegvesen igjen skal la de administrative grensene følge fylkesgrensene.

Jobben med å rydde vei for et mer samlet og potent grenseområde er blitt enklere med Lofast. Hålogalandsbrua blir et vel så viktig bidrag. Brua vil knytte Narvik og Ofoten stadig tettere på det øvrige nordlige Nordland og Sør-Troms. Næringslivet i de fire Hålogaland-regionene har de siste årene gjort verdifull jobb med sitt gjensidige samarbeid og press for å bedre kommunikasjonene i området og til resten av landsdelen.

Næringsforeningene har vist at det går an å bli enige om sentrale utfordringer.

Det må inspirere Svendsgaard og Opsal - og forhåpentlig få Odd Eriksen også med på laget.

Sitat:

Fylkespolitikerne har hatt det meste av oppmerksomheten rettet mot sine fylkeshovedsteder.