Skrevet av: Else Marie Stenhaug, gruppeleder Harstad arbeiderparti.

Jeg skjønner godt at foreldre, lærere og elever ved Seljestad barneskole er frustrert over oss politikere. Vi kan sikkert virke trege og vinglete, det ser jeg helt klart. Vi vet at Rødskolen burde vært gjort noe med. Så da blir spørsmålet «Hva er det vi holder på med?»

Vi bruker litt tid nå på å finne ut hvordan vi kan lage en best mulig skolestruktur for alle elevene i Harstad. En av våre største utfordringer er at det blir færre elever i skolen i Harstad i tiden fremover. Det betyr noe for hvor og hvordan vi kan og må bruke pengene vi har for å ruste opp eller bygge nye skolebygg. Det å gjøre noe med skolebygg er en stor beslutnings om skal stå seg i mange år.

Mer brakkerigg?

Arbeiderpartiet ønsker ikke å gjøre noen kortsiktige tiltak, som for eksempel brakkerigg som Harstad høyre foreslår. Rødskolen er egentlig en brakkerigg som skulle stå noen få år. Erfaring tilsier at slike installasjoner blir mer varig en man hadde tenkt i utgangspunktet. Når vi nå først gjør noe så må det være noe som er endelig.

Arbeiderpartiet er imidlertid tydelig på at toalett, brannsikkerhet, tilgjengelighet og andre helt vesentlige ting for eleven og lærerens skolemiljø ikke skal lide unødig. Man skal kunne gå på do i løpet av skoledagen og toalett skal være i orden og ha god hygiene. Vi har sagt at små mindre – såkalt avbøtende tiltak – skal gjøres slik at elevene og lærerne ikke lider unødig.

Når skjer det noe?

En sak om skolestruktur kommer i løpet av de senvinter/vår til kommunestyret. Den vil ta for seg både Seljestad og Kanebogen skolekrets. Vi i arbeiderpartiet ønsker å satse på skolen. Vi ber om litt tid før vi tar endelig beslutning. Vi vil da ta beslutninger som skal stå seg i mange år og det vil bli brukt penger på skole og skolebygg i fremtiden.