20. april er søknadsfristen til universitet-, høyskole- og fagskoleutdanning. Vi regner med det er en del som diskuterer dette viktige valget rundt påskebordet.

Å velge utdanning er et stort spørsmål, og i dag er det enormt mange valgmuligheter – både studieretninger og studiesteder å velge mellom. Da er det selvsagt viktig å skaffe seg mest mulig informasjon om studiene man vurderer. Men minst like viktig er hvilke jobbmuligheter man får etter endte studier. Vår oppfordring er å se hva arbeidslivet trenger av kompetanse, og å orientere seg i arbeidslivet om hvilke utdanninger man trenger for å kvalifisere seg for de jobbene man har lyst på.

Bedriftene sliter med å finne personer med rett kompetanse. Mer enn seks av ti NHO-bedrifter melder at de har et udekket kompetansebehov. Det er særlig innen ingeniør, tekniske fag og håndverksfag det er et skrikende behov for flere.

I 2021 manglet NHO-bedriftene rundt 7 000 nyansatte med ingeniør og tekniske fag på høgskole/universitetsnivå – 4 500 med mastergrad og 2 500 nyansatte med bachelor. Det manglet nesten 13 000 nyansatte med fagskoleutdanning derav mesteparten innen håndverksfag og ingeniør og tekniske fag.

Bedriftene er klare til å gjennomføre det grønne skiftet, men trenger flere fagfolk med riktig kompetanse for å gjennomføre de mer bærekraftige løsningene. Dersom flere unge velger tekniske fag, IKT eller ingeniørfag, vil det bidra til den grønne omstillingen. Derfor håper vi flere vil velge utdanninger som bedriftene etterspør. Disse utdanningene gir dessuten gode muligheter for jobb.

Vi har et sterkt næringsliv i nord, med store oppgaver og mange muligheter. Men bedriftenes store utfordring er rekruttering og å finne potensielle medarbeidere med riktig utdanning. Derfor oppfordrer vi de som skal velge utdanning til å undersøke karrieremulighetene i nord, utforsk og spør bedriftene hva de trenger og hvilke utdanninger som er relevante når de søker etter folk.

Godt valg og lykke til med studievalget!