Skrevet av Liv Brandvoll, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark, Hedda Eldøen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Nordland og Liv B. Ulriksen, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge.

Hva koster det egentlig å bo for seg selv? Hvor mye bruker foreldrene dine på mat? Hva er en god spareplan? Hvor mye penger tjener man på en jobb? Hvor mye går til skatt, og hva får vi som samfunn igjen for skatten?

Alt dette er spørsmål vi mener bør være naturlig tema ikke bare i skolen, men også rundt middagsbordet, blant vennegjenger og på arbeidsplassen. Som bank har SpareBank 1 Nord-Norge daglig temaene oppe med kundene, og i ti år har vi sammen med Ungt Entreprenørskap vært «vikarlærere». Gjennom det ser vi at at mange barn ikke snakker om dette hjemme.

I undersøkelsen Barometer X på kbnn.no svarer flertallet av unge voksne (18-34 år) at de er bekymret over egen økonomi, og bare om lag en av tre er ubekymret. Hver tredje oppgir at de ikke har satt av penger til uforutsette utgifter, og må ta opp lån eller bruke kreditt om det skjer noe. Vi vet også at det under pandemien har vært en sterk økning i betalingsanmerkninger, spesielt for mennesker i alderen 18-24 år.

Med krigen i Ukraina opplever vi økende råvarepriser, noe som påvirker den personlige økonomien ytterligere. Er det på tide at finansiell rådgivning kommer på resept, så de unge får verktøy til å ta kontroll på økonomien?

Påvirker helsen

Privatøkonomien påvirker hvordan livet vårt er og blir, og forskning viser en nær sammenheng mellom økonomi og psykisk og fysisk helse. En norsk studie fra 2018 viste at én av ti pasienter hos fastlegene bekymret seg for økonomien, og flere oppga at de økonomiske bekymringene førte til helseproblemer.

Studien konkluderte sågar med at finansiell rådgivning i enkelte tilfeller kunne være beste behandling. Når vi ser at stadig flere unge får betalingsanmerkninger og inkassovarsler er det på tide å tilby denne behandlingen til flere.

Fra 2020 ble personlig økonomi innført i læreplanen i skolen, som en del av temaet folkehelse og livsmestring. Vi mener det fortsatt gjenstår en god del arbeid før alle elever får nødvendig kunnskap om budsjettering, lån, forsikring, sparing og kreditt, og hvordan man kjenner igjen og unngår svindel.

Bank i skolen

Derfor snakker ansatte i SpareBank 1 Nord-Norge i disse dager med nær 3000 elever om nettopp disse temaene. Ikke helt det en bank skal drive med, tenker du kanskje? Jo, vi byr gjerne på vår kunnskap om det kan hjelpe flere unge til å få et bedre forhold til egen økonomi.

De siste ti årene har Ungt Entreprenørskap og SpareBank 1 Nord-Norge møtt mer enn 16.000 ungdom i Nordland, Troms og Finnmark. Vi møter dem både på ungdomsskolen og videregående skole, og vi snakker om karrierevalg, hva ting koster, sløsefellene og hva som må til for å ta kontroll på egen økonomi. Dette gjør vi fordi vi har en felles målsetning; Å sette de unge i stand til å leve gode liv.

Skolen er en viktig arena, siden vi der kan gi kunnskap til alle elever uavhengig av bakgrunn. Men besøk av banken én gang i løpet av skoletiden løser ikke det totale behovet for opplæring i personlig økonomi. Vi vet at lærerne jobber gjennom året med dette.

La oss fjerne tabu og myter

Skal temaet få den plassen det fortjener både i skolen, rundt middagsbordet og blant venner må vi sammen fjerne noen tabu og myter. For det er ikke bare de unge som går i økonomiske feller. Kjøp nå – betal senere, kan være like forlokkende for voksne. Vi må bli flinkere til å prate om at det ikke alltid er så lett å ha kontroll på personlig forbruk. Og la oss umiddelbart avkrefte en myte; dette handler ikke om hvor høy inntekt du har.

Som bank vet vi at det ikke bare er lav inntekt som er årsaken til at man havner i en negativ økonomisk spiral. Vi har mange historier om de som har høy inntekt, men likevel mangler økonomisk kontroll. Personlig økonomi er derfor ikke et tema forbeholdt de som sliter med å få endene til å møtes, eller de som stiller opp i Luksusfellen. Det angår oss alle – og det angår barna våre.

Etter skolebesøkene hender det foreldre kontakter oss for å høre mer om det elevene har lært om på skolen. De etterlyser at de selv blir satt på «skolebenken» for å gå gjennom sin personlige økonomi. For budsjett, kutt i sløsing, kontostruktur og forsikring er vel så aktuelt for de voksne.

Ungt Entreprenørskap og SpareBank 1 Nord-Norge har ett felles mål: Vi ønsker å inspirere flere, både bedrifter og organisasjoner til å ta opp hansken. Vi må ta tak i privatøkonomien lenge før det går ut over egen helse.

Kanskje kan vi sette økonomipraten på blå resept? Når det er relevant for fastleger å ta det opp, tror vi dette temaet med fordel kan løftes av langt flere aktører. (Kilde: Barometer X/kbnn.no)