Nytt lovforslag dumper ansvar, oppgaver og risiko på kommunene