Skrevet av: Hugo Magne Kjelseth, Kjelseth Rekruttering & Rådgivning.

Denne uka kom nyheten om at tre av meglerne hos Eiendomsmegler 1 i Harstad har sagt opp sine jobber og skal etablere egen virksomhet i samme bransje.

For mange en ganske overraskende nyhet, da alle de tre har vært sentrale medarbeidere og avdelingsleder hos Eiendomsmegler 1 gjennom flere år.

Så er det sånn at når de tre meglerne, Runar Bjørkelund, Vetle Larsen og Michael Knutsen starter opp en ny meglerforretning i en ny kjede som ikke er etablert her i byen fra før, så får vi en helt ny aktør inn i markedet. Etter det som er skrevet i media så langt, vil de tre knytte seg til den frittstående og ikke bankeide kjeden EIE.

Det betyr at vi går fra fire til fem større foretak innen eiendomsmegling i Harstad, hvor nyetableringen EIE blir en ny utfordrer og konkurrent til Eiendomsmegler 1, DNB Eiendom, Privatmegleren og Garanti Eiendomsmegling. Det betyr økende konkurranse i markedet og forhåpentligvis et enda bedre og rimeligere tilbud til alle som skal selge eller kjøpe eiendom i Harstad og omegn.

Det betyr også at flere meglere får jobb når nye kompetansearbeidsplasser etableres her i byen. Eiendomsmegler 1 har allerede startet sin rekrutteringsprosess for å erstatte de tre som skal slutte, foreløpig med en avdelingsleder og en megler.

Nyetableringen gir også gode signaler til markedet om at de tre meglerne har tro på eiendomsmarkedet i Harstad og regionen rundt. Nye leiligheter skal bygges og selges, og dermed blir det også ledige bruktboliger når flere av de som i dag bor i enebolig selge disse og flytter inn i nye leiligheter.

Et velfungerende og balansert boligmarked krever at det både bygges nye boliger som kan dekke fremtidige behov og etterspørsel. Det krever også at nye områder reguleres til boligformål, og forutsetter at boligkundene har jobb og inntekt til å kjøpe og bankene bidrar med lånefinansiering.

Til en fornuftig rente som er til å leve med over tid. Alt dette er med på å gjøre Harstad attraktiv som by å bo i og flytte til, det gir viktige arbeidsplasser i første omgang til håndverkere, kommunale planleggere og ingeniører, bankrådgivere og eiendomsmeglere. Som alle etterspør og skal ha servicetjenester i form av barnehage, skoler, butikker, helsetjenester, kafétilbud, restauranter og underholdning. Alt dette tar vare på de nåværende arbeidsplassene og skaper nye, fordi både private og det offentlige ser behovene og mulighetene i markedet. Sånn bygges samfunnet og det drives stadig fremover – forhåpentligvis i ei positiv retning. Derfor bør nyetableringer, små og store hilses velkommen og ønskes lykke til, både i eiendomsmeglerbransjen og andre bransjer.

Det vil ganske sikkert også sørge for mer konkurranse, både på pris og kvalitet og gi et enda bedre tilbud til kundene.