Skrevet av: Erik Roll, Ibestad.

En kommentar til Arvid Eliseussen sin «Spikeren i Kista» for Øylandsruta – en helårig ferge-forbindelse mellom Harstad og Sør-Senja.

En ting skal Arvid Eliseussen ha ros for – han har nå i to-tiår arbeidet for en helårs ferge mellom Harstad og Skrolsvik som han ikke har lyktes med. Og da finnes det årsaker til dette.

Hele Sør–Senja er mer eller mindre folketomt. Den trafikkøkonomiske gevinst er ikke til stede på dette sambandet. Det er noe samferdselsutvalget i fylkesutvalget vet. Men de vet noe mer, og det er at en har Ibestad-forbindelsen mellom Troms innland /Finnsnes/Senja – den ytre kystfylkesveien 84 og 848.

Denne strekningen er nå opprustet de senere år for flere hundre millioner med oppgradering av Ibestad-tunnelen og fylkesveien mellom Sør-Rollnes og Hamnvik 848. Ved å starte fra Stangnes med ei topp moderne ferge også med kafeteria ombord tar det bare 40 minutter til Sørrollnes og derfra til Finnsnes bruker en til sammen cirka 2 ½ time. Og da har en spart cirka 11 mil ved ikke kjøre om Bjerkvik og E 6 nordover.

Derfor stemmer det dårlig når Eliseussen fortsatt mener at Harstad ikke har en forbindelse med Senja. Harstad har hurtigbåtforbindelse til Skrolsvik hver dag. Ved bruk av Ibestad-forbindelsen kommer med bil raskest til Finnsnes hvor en er midt på Senja – hvor veien videre går nordover på Senja og til Tromsø om så.

Politikk handler mye om å prioritere pengebruken. Dersom en prioriterer feil, vil dette gå ut over mange andre bedre prosjekter. Ser en fremover så bør en fortsette med å prioritere Ibestadforbindelsen, og ikke minst snarest få planlagt en ny og raskere veitrase mellom Finnsnes og Tromsø – slik at en slipper kjøre om Nordkjosbotn/Vollan.

En slik ny-trase vil tvinge seg fram. For at det skal gå raskere bør politikerne i Harstad – Finnsnes og Tromsø samarbeide om et slikt stort felles hoved-veiprosjekt mellom våre tre byer i Troms.