Planlagte landbasert oppdrett gir negativt miljøregnskap

foto