Skrevet av: Morten Kanebog, listekandidat for Industri- og Næringspartiet Harstad.

Viser til nyhetssak i Harstad Tidende tidligere i forrige uke, hvor vi har to av toppolitikerne i Harstad som jubler for at vi har fått nye studietilbud vedrørende høyere utdanning til Harstad.

Dette er i og for seg meget hyggelig, men det ville vært oppmuntrende å se samme entusiasmen rundt utdanning innen yrkesfag. Spesielt om dette kunne får større prioritet. Det ville blitt ekstra avgjørende å sette søkelyset på dette ved årsskiftet, da våre håpefulle må ta valg om videre utdanning.

Den politiske ledelsen i Harstad har ikke skjønt hvor stor betydning deres handlinger og beslutninger kan ha for våre ungdommers avgjørelser. Hvorfor er det kun fokus på høyere utdanning? Hvem skal utføre alle disse andre jobbene som arbeidsmarkedet etterspør?

Hvor er fokuset her lokalt, hvor det er ingen i den politiske ledelsen som fronter dette med yrkesfaglig utdanning?

Her er det saker på saker som omhandler helse her i Harstad, hvor fokuset i det siste har omhandlet sykehjem og sykehjemsplasser. Her signaliseres det om mangel på arbeidskraft. Hvorfor er det ingen som snakker varmt om helse- og oppvekstfag på Stangnes, fronter dette studietilbudet?

For å dekke behovet for arbeidskraft bør vi ikke sette krav til annet enn det som er nødvendig, samt legge vekt på egnethet fremfor høyere utdanning.

Den samme mangel på engasjement gjelder også mot tekniske fag, hvor vi har bransjer som skriker etter arbeidskraft. Det er bedrifter i dag her lokalt som sliter med å få tak i arbeidskraft. Hvor de er helt avhengig å få tilgang på gode lærlinger for å videreføre faget inn i fremtiden.

Jeg er ansatt selv i en sånn bedrift, hvor jeg ser viktigheten med disse studiene, som på sikt gir oss lærlinger og fagarbeidere.

Hvem skal reparere bilen din, legge rør og bygge huset ditt hvis vi ikke har disse studietilbudene, eller hvis ingen velger disse fagene?

Her burde jo politikerne jublet hver gang en ungdom velger yrkesfag. Men det er vel ikke fint nok å prate om disse som velger slike fag, eller studietilbudet i seg selv.

Er vi litt historieløse her i Harstad og glemt helt av hvordan byen ble bygd?

Med sildefisket sitt inntog i Harstad ble det bygget et mekanisk verksted med en slip. Verkstedet som ble bygget for å yte service både til de båtene som dro opp havets rikdom, og de som fraktet stykkgods langs vår fantastiske kyst.

Skal vi i fremtiden kunne gi samme gode service til denne bransjen, så trenger vi arbeidskraft. Da kan vi ikke bare legge til rette for høyere utdanning, ikke alle kan være ingeniører, for noen må være rørleggere, snekkere og mekanikere.

En sak som ikke har direkte knytning til denne nyhetssaken, men viktig for yrkesfaglig utdanning.

Dette er en sak som omhandler fremtiden til yrkesfag her i vår by, dette gjelder «høyblokken» av en videregående skole som er tenkt bygd nede i Seljestadfjæra. Et signalbygg som enkelte av våre politikere synes er kjempestas blir bygget. Dette er et bygg som ikke vil gi rom nok for våre ungdommer som skal velge yrkesfag, et bygg som ikke har mulighet for å vokse i fremtiden.

Er det slik at våre ungdommer som velger yrkesfag, skal stues ned i kjelleren, i små rom uten utviklingsmuligheter.

Alle yrkesfag er plasskrevende studier, og da nytter det ikke å bygge smått og trangt.

Kanskje jeg som tar feil, men har ikke sett at dette med trangboddhet har vært et tema i noen medier.