Krisa i fastlegeordninga har nå spredd seg til hele landet

foto