Skrevet av: Else Marie Stenhaug, gruppeleder Harstad arbeiderparti.

Hvordan kan du si:

«Arbeiderpartiet viser at de ikke har noen intensjon om å gjøre noe som helst med Rødskolen»

Hva er ditt formål med å gå ut med dette?

I mitt innlegg svarte jeg at vi ønsker skolestruktur saken ferdig utredet før vi tar noen valg i hvor og hvordan man skal gjøre med skolebygg.

Det ligger mye viktig kunnskap som må tas i betraktning i denne utredingen.

Når den er ferdig så skal vi ta noen valg. Vi ønsker ikke å si noe om modul bygg, brakke rigg, tilbygg, nybygg eller noe som helst nå. Vi skal prioritere når vi har kunnskapen.

At dere velger å tolke dette som at vi ikke har tenkt å gjøre noe synes jeg er drøyt. Vi blir å høre på FAU, lærere og fagfolk før vi beslutter.

At dere velger å gjøre en slik beslutning uten å ha sett på alle muligheter synes jeg er uansvarlig.

At høyre og arbeiderpartiet er uenig i politikk har jeg forståelse for. Jeg tror imidlertid at begge våre partier har helse, omsorg, skole og barnehage høyt på prioriteringer.

At dere ilegger oss intensjoner jeg ikke kjenner meg igjen i, har jeg ikke noe forståelse eller sans for.

Vi tar også skole, elever, foreldre og ansatte i skolen på alvor, men velger å ta beslutninger basert på bredt kunnskapsgrunnlag.