I Nordlys like før jul hadde avisen vurdert de seks stortingsrepresentanter fra Troms, og der fikk Myrseth terningkast 5, Knag Fylkesnes og Svardal Bø 4, Amundsen 3, Prestbakmo 2 og Foshaug 1. Når det gjelder Foshaug, er en mager trøst at det bare kan gå en vei, og det er oppover. Da vi hadde den 24. februar, gikk Russland til invasjon av Ukraina, og dermed ble det nye fokusert på forsvarshjelp til Ukrania.

Det er viktig at Troms fylke som har så mye militær aktiviteter, har en talsperson i forsvarskomiteen, og Foshaug er den beste politiker på dette området. Når man har vært på politisk valgmøte, opplever man at Foshaug har interessante betrakninger om forsvaret, og dette har Foshaug ikke enda fått deltatt aktivt om forsvarets utfordringer. Når det gjelder Prestbakmo, fortjener han en god 3, og han har jobbet sammen med Knag Fylkesnes for at familien Collin skulle slippe å sitte mer i kirkeasyl i Finnsnes kirke.

Da Støre-regjeringen ville innføre grunnrenteskatt, talte Prestbakmo, Støre og Vedum midt imot, og da opplevde man at Prestbakmo var en god talsperson for distrikts-Norge. Det er noen som har reagert på at Myrseth fikk 5, men hun fortjener bare 3, og det var mange som reagert på at Myrset var så passiv å finne løsning for Collin-familien. Da Støre-regjeringen kom med statsbudsjett, var hun ikke aktiv i media da laksenæringen fikk grunnrenteskatt, og bedriften måtte permittere. I tillegg var hun passiv da Støre-regjering la fram byvekstavtalen med Tromsø, og jobbet ikke aktiv ovenfor sitt parti da veistrekningen Nordkjosbotn Hatteng og Olderdalen – Laukslett ikke kom med på årets samferdselsbudsjett.

Når det gjelder Knag Fylkesnes og Svardal Bø, fortjener de 5. Det er ikke lett å komme ny inn på Stortinget, og skal man beskrive Svardal Bø er han en lyttende politiker. Det man oppleve med Svardal Bø er at vedkommende taler varmt om de viktige saker for Troms fylke, og er veldig flink å komme ut med sitt budskap i media. En av grunnene for at Knag Fylkesnes fortjener en 5, er hans innsats for at Collin-familien slippe å sitte i kirkeasyl, I tillegg er Knag Fylkesnes en god næringspolitiker. Men det er mange som er enig med Nordlys at Amundsen fortjener en 3.

Når man blir stortingsrepresentant, har man lett å glemme at man skal tale det fylke man er innvalg for, men heller å få sentrale plass i sitt parti. Det skal bli morsomt å følge med våre stortingsrepresentanter de neste tre årene, og man har tro på Svardal Bø og Foshaug denne perioden.

Stå på videre i det viktig arbeid for Troms fylke på Stortinget.