Av: Tone I. Lundsaunet, styreleder Trøndelag Dyrevern (trondelagdyrevern.no)

Det er NÅ det gjelder! Det er åpnet for at man kan sende innspill til forslaget om obligatorisk ID-merking av katter. Saken er til behandling i næringskomiteen på Stortinget og fristen for innspill er satt til 24. oktober kl. 16. Dette gjelder privatpersoner, organisasjoner og bedrifter. Jo større engasjement, jo større er sannsynligheten for å få gjennom forslaget denne gangen. Dette er så viktig!

Katter er familiedyrene som har lavest status i Norge. De er fortsatt gratis og det er lenge til deres status kan sidestilles med hund. Tidligere har jeg skrevet disse kronikkene om arbeidet for ID-merking og om hjemløshet "Familiedyr – hund vs. katt», «11 283 grunner til å innføre ID-merking på katter» og «Hjemløse dyr – de frivilliges ansvar?».

Representantforslaget om obligatorisk ID-merking av katter, ble fremsatt i Stortinget 16.06.23 av Venstres representanter Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad, Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik. Dyrevelferden er partipolitisk uavhengig. Kattenes lidelser er ekstreme og det vil ikke bli bedre før man får på plass ID-merking. De bryr seg ikke om hvem som stemmer for, så lenge det blir flertall.

For kattene gjelder dette liv og død. Man kan tenke at dette vil jo ikke begrense formering? Jo, det vil det på sikt og etter ganske kort tid. Når kattemor med kullet leveres på døra fordi man finner eier til mor, så vil det endres. Eier av mor må ID-merke kattungene før de overdras til nye eiere. Denne kostnaden kan videreføres på nye eiere av kattungene. Det man oppnår er at kattemor har ID og er registrert og identifisert med en eier. Kattungene blir også ID-merket. Kattungene vil ikke være gratis lengre, og det vil være et gjennomtenkt dyrehold når man får tak i nytt familiedyr og ikke etter innfallsmetoden.

Kattenes lidelser er partipolitisk uavhengig. Det kommer på det samme hvilke partier som stemmer for, så lenge flertallet gjør det. Dette er et vedtak som ikke vil koste staten noe. Det er ingen budsjetter noe sted om må økes. Hvordan kan man egentlig være imot ID-merking av katt? Hvilken begrunnelse kan man bruke mot at de skal kunne identifiseres?

Alle kostnadene tas av privatpersoner. Kattene blir ikke gratis lengre. Alle katter som aldri får et hjem vil minke i antall, og lidelsene vil reduseres drastisk på kort tid.

Mattilsynet foreslår å innføre påbud om identifikasjonsmerking og registrering av alle hunder i Norge kan man lese på deres nettsider. Argumentasjonen er «at hunder kan identifiseres og knyttes til registrerte eiere, bidrar til god dyrehelse og dyrevelferd.» Dette skrives på Mattilsynets nettsider 16. august 2022, samtidig uttalte daværende seksjonsleder for dyrevelferd i Mattilsynet, Knævelsrud, til Oppland Arbeiderblad 23.04.22 at Mattilsynet mener at det ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å kreve ID-merking av katter. Dette er en helt tragisk uttalelse og viser også hvor lav status katten har hos Mattilsynet.

Det offentlige ved Mattilsynet, politiet osv. vil få forenklet sine forvaltningsoppgaver ved at eierforhold avklares raskt. Det er selvfølgelig ikke meningen at verken politi eller Mattilsynet skal løpe rundt å sjekke at alle katter er ID-merket. Ved tilsynssaker vil Mattilsynet kunne avklare eierforhold raskt. I dag kalles det dyreholder når du mater, men benekter eierskap. Det er en svært møysommelig og ressurskrevende prosess for Mattilsynet å få avviklet slike dyrehold. De pågår over svært mange år og det er ekstreme lidelser i slike kolonier. Mattilsynet vil kunne pålegge eier og ID-merke om eier påstår det er sine dyr. Hvis ikke står Mattilsynet fritt til å finne et hjem til dem. Frivillige organisasjoner vil slippe å behandle eide katter for så å komme i disputt om kostnader når en eier dukker opp i etterkant. Kapasiteten til dyrevernsorganisasjoner er alltid på bristepunktet, så om man kunne fått tak i eier ville ressursene kunne bli brukt på de som faktisk er hjemløse. Dyreklinikker trenger ikke å utsette behandling av en skadet katt fordi man vet ikke hva eier ønsker. Nå vil man få kontakt med eier etter kort tid og katten slipper å lide uforholdsmessig lenge.

Denne saken handler ikke om hvem som støtter hvem politisk. Denne saken handler om du mener kattene fortjener et bedre liv eller ikke. Tallene for hjemløse katter øker for hvert eneste år. Akkurat nå er det 13.312 dyr som er på avveie fra sine eiere på dyrebar.no. Det er 8777 som er savnet og det er 4535 som er funnet. Dette er bare en av flere slike sider hvor man legger ut savnet/funnet annonser. Det er nesten bare katter i disse annonsene.

Støtt opp om saken! Send gjerne innspill til komiteens medlemmer som er fra ditt område. Påvirk også stortingsrepresentantene fra ditt område! Vi håper at det denne gangen går riktig vei og at dette fører et flertall for obligatorisk ID-merking av katter i Norge.