Skrevet av: Jorunn Skogan Konst, Harstad KrF.

Til øredøvende taushet ble Gausvik barnehage i kommunestyremøte 7. desember 2023 vedtatt lagt ned. Så stille at en ikke skulle tro at det bodde mennesker sør om Tjeldsundbrua, og mange vet kanskje enda ikke at bygda står uten barnehage fra det tidspunktet Sørvik nye barnehage åpner?

Da jeg ble oppmerksom på kommunedirektørens innstilling og begynte å undersøke saken var allerede ungene i Gausvik søkt over til Sørvik, og de som ikke hadde gjort det var blitt oppringt om at deres barn var de eneste igjen i barnehagen. Nye søkere var blitt informert om at barnehagen ville bli lagt ned.

Ja, vi har skjønt tegninga, og ikke minst lå det i kortene fra administrasjonen allerede da det ble vedtatt å bygge fire avdelinger i Sørvik. Undertegnede mente da, og frontet i folkemøte og kommunestyre at det burde bygges tre avdelinger i Sørvik for å kunne opprettholde Gausvik. Løvåsen barnehage hadde også en avdeling ledig om behovet for barnehageplasser skulle øke sør i kommunen.

Arbeiderpartiet, som er kommunens største parti gikk under valget ut i media om at det nå var sørbygdas tur (HT), og i valgprogrammet deres står det at det skal lages en kommunedelplan for sørbygda (Nordvik – Sandtorg). Like vel stemmer de i kommunestyret 23. november, sammen med resten av posisjonen (SP, SV, Rødt og MDG) i mot KrFs forslag om å starte prosessen med planen.

I møtet 7. desember prøver undertegnede seg på et nytt og mindre omfattende forslag, og ber kommunedirektøren i gang sette en mulighetsstudie for bygdene sør i kommunen. Også dette stemte posisjonen ned.

En mulighetsstudie ville satt Harstads mest sentrale utkant på kartet, og gitt et helhetlig blikk på utvikling av Sørvik som «lokalsenter med bydelsfunksjoner», løftet frem boligfeltene i Sørvik, Fauskevåg og Årbogen (Sandtorg), landbrukets utviklingsmuligheter, kollektivtilbudet, bosetting av flyktninger, status for Sørvik skole og Kveldsol sykehjem, fritidstilbud, Rødskjær industriområde, Sandtorgholmen, etterbruk av tomta til Fauskevåg skole samt Gausvik skole, for å nevne noe.

Vil posisjonen og administrasjonen at det skal skje tilflytting og bosetting sør om brua når de velger å legge ned barnehagen?

Helt forbilledlig reverserer Tjeldsund kommune nedleggelsen av Kongsvik skole. Posisjonen i kommunestyret der viser med all tydelighet at de ønsker det skal bo folk i distriktene. Og kanskje er det i Kongsvik, eller på Evenskjer fremtidens arbeidskraft til Rødskjær skal bo?

Gausvik skole med gymsal og barnehage skal i flg. kommunestyrevedtak ikke rives før kommunen vedtar konkret etterbruk. Som en del av arbeidet med etterbruk må barnehagen revurderes, og det må også ses på hva det betyr konkret når kommuneplanen sier vi skal ha en «aldersvennlig stedsutvikling» og at det er «viktig å legge til rette for levende lokalsamfunn i hele kommunen».

Distrikts-Norge har store demografiutfordringer og sentraliseringen drives fremover av ulike mekanismer. Vi som bor i distriktet og vil ha levende bygder i fremtiden må mobilisere og tenke nytt. Men det trengs også politikere, administrasjon, investorer og flere gode krefter som vil se på mulighetene sammen med oss. Vi treng altså en mulighetsstudie.