Høyre brukte vår tid i regjering på å prioritere kunnskap og kvalitet i skolen. Vi gjennomførte et storstilt lærerløft som både ga lærerne et faglig løft og et statusløft. Vi skjerpet opptakskravene og gjorde lærerutdanningen om til en mastergrad, vi satset på flere karriereveier for lærerne i klasserommet, og ga lærerne et historisk etter- og videreutdanningstilbud. Den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring er læreren. Derfor innførte vi også kompetansekrav der alle lærere som underviser i norsk, engelsk og matematikk måtte ha faglig fordypning i fagene innen 2025. Denne uken sendte regjeringen ut et høringsforslag om fjerne kompetansekravene.

Hvert år går for mange elever ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive, eller regne skikkelig. Mange som faller ut av videregående skole slet allerede de første skoleårene, men fikk ikke den tilpassede opplæringen de trengte. Nettopp derfor er det viktig å sikre at alle lærere som underviser i grunnleggende fag som norsk, matte og engelsk har fordypning i disse fagene. Prinsippet bak kompetansekravene var enkelt: Utdanning betyr noe, og lærerne bør ha utdanning i det faget de underviser i. Det tror jeg også foreldre og elever forventer.

Etter åtte år med Høyre i regjeringen har nærmere 50.000 lærere fått tilbud om etter- og -videreutdanning og vi er i rute for å sørge for at alle oppfyller kravene om fordypning innen 2025. Flertallet av lærerne som har tatt videreutdanning sier de har blitt bedre lærere og at de prøver ut nye undervisningsmetoder. Det vitner om at lærerne er sultne på mer kunnskap, og ønsker å utvikle seg og sin profesjon til det beste for elevene. Det vitner også om at kompetansekravene funker.

Læreryrket er et av Norges viktigste yrker. Det er en grunnleggende feilslutning å tro at elevene får bedre undervisning og at det blir flere lærere bare man senker ambisjonene for lærerutdanningen og lærernes kompetanse. Å reversere kravene som allerede er innført for lærerne og lærerutdanningen, er å gå baklengs inn i fremtiden. Og det er et feil signal å sende til alle de som nå har søkt seg inn på lærerutdanningen.

Høyre vil alltid stille høye krav til dem som skal undervise barna våre, og til kommunene som driver skolene. Vi vil gi alle elever like muligheter når de går inn skoleporten. Alle elever fortjener å møte dyktige og engasjerte lærere med riktig og nok utdanning i sine klasserom, uansett hvilken skole man går på eller hvor i landet man bor. Om vi skal sikre at alle elever møter en kvalifisert og faglig oppdatert lærer i klasserommet må kompetansekravene bestå.