20. mai feiret Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, 70 + 2 år.

Markeringen av 70 + 2 er særlig viktig for oss Fri Troms og Finnmark. Å være skeiv i nord kan være utfordrende, spesielt i distriktene. Mange skeive føler seg ofte utenfor fellesskapet og flytter til større byer sørpå, der de kjenner seg forstått og inkludert. Det gagner ikke Nord-Norge og befolkningsutfordringene vi har. Hvordan skal landsdelen vår klare å beholde innbyggere som også er skeive?

Fris forløper Det norske forbundet av 1948 (DNF-48), så dagens lys i 1950. I 1992 endret organisasjonen navn til Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH). I 2016 kom navnet Fri på plass. Felles for organisasjonen opp igjennom årene, uavhengig av navn, er arbeidet for likestilling og mot alle former for diskriminering på bakgrunn av kjønn og seksualitet i Norge, og i verden for øvrig. FRI og alle dens fylkeslag har jobbet og jobber med dette over hele landet.

Fri Troms og Finnmark tror på å skape møteplasser for grupper som ikke tilhører heteronormen, altså de normene der heteroseksualiteten og stereotypiske kjønnsroller, identitet og uttrykk fremstår som naturlig, gitt og ønskelig. Heteronormen blir først tydelig når noen bryter med den. Fri Troms og Finnmark mener at det er berikende for alle å leve i et samfunn med et åpent syn på kjærlighet, kjønn, seksualitet og samlivsformer. Og at mennesker fritt skal kunne velge hvordan de ønsker å leve sine liv, uten sanksjoner fra omgivelsene. Skeive opplever i større grad enn andre psykiske helse utfordringer og vansker med å kunne leve ut sin egen identitet. Vi som samfunn må lage plass til at alle skal kunne være seg selv og bo over hele landet.

Ikke mange kommuner i Troms og Finnmark har en handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold. Ei heller fylkeskommunen. Vi trenger politiske initiativ som viser at også skeive innbyggere er velkommen i nord. En mangfoldig befolkning er berikende for lokalmiljøet og fører til økt bolyst over hele fylket. FRI Troms og Finnmark mener at slike planer, hvor kommunene og fylkeskommunen jobber systematisk med tematikken, og hvor man involverer vår gruppe i slikt arbeid, vil være med på skape inkludering. Som igjen øker bolysten blant skeive i Nord-Norge. Økt kompetanse i skole, barnehage, helse og justis vil gjøre kommunene bedre rustet til å møte barn, ungdom, voksne og eldre som bryter med forventningen om at alle er heterofile. Får vi det til, er vi kommet langt på vei.

Med våre 72 år feirer vi mangfoldet og friheten som mange i dag tar for gitt. Mangfold og frihet som er tilkjempet gjennom mange tiår. For frihet kommer ikke av seg selv. Frihetskampen er ikke over. Ingen er fri, før alle er fri. Ønsker vi en levende og mangfoldig landsdel? Alle har vi et felles ansvar om vi ønsker en levende og mangfoldig landsdel.

Pandemien satte en stopper for 70-årsfesten, men nå to år senere, tar vi det hele igjen og markerer dagen! Fri Troms og Finnmark markerer dagen med stand i Alta, Tromsø, Lakselv og Kirkenes. Det blir kake og kaffe.

Bli med å feire Fri – for en rik historie og en fargerik fremtid her i nord! Hipp, hipp hurra for Fri!