Av: Edvin M. Eriksen (SV), kommunestyrepolitiker, leder for Harstad SV og leder i kultur- og oppvekstutvalget

I juni måned beslutter posisjonspartiene som sammen har flertall i kommunestyret hva slags nye tiltak de vil gjennomføre resten av året – og videre. Tiltak som kommer i tillegg til det som allerede er lagt inn i årets budsjett. Dette skjer hvert eneste år – uavhengig av hvilke partier som styrer i en kommune.

I årets «tertialrapportering» har posisjonspartiene (AP, SP, SV, KrF og V) besluttet en lang rekke styrkinger – spesielt innenfor helse-/omsorg, barnehage og skole.

Umiddelbart svarer Høyre og Frp med å foreslå mye mer. Valgkampen er i gang – det er bare sånn det alltid er når valg nærmer seg.

Når partiene som styrer kommunen vedtar nye tiltak, er de forpliktet til å gjennomføre dem. Det er ikke mulig «å lure seg unna». Å være i opposisjon, slik Høyre og Frp i Harstad er nå, betyr at man egentlig kan foreslå hva som helst – uten å måtte ta ansvar for det etterpå. Ingen kan stille dem til ansvar så lenge de ikke har flertall i kommunestyret. Valgkampen er i gang – og Høyre og Frp har fritt spillerom til å overby alt som måtte komme fra posisjonspartiene. Til neste år er uansett det meste glemt.

Som representant for posisjonspartiene – og spesielt SV, er jeg svært glad for at vi nå vedtar stopp i den reduksjonen i lærerstillinger som tidligere var foreslått fra kommunedirektøren. Det gjelder 6 stillinger i 2023 og 7 stillinger i 2024. Skolebudsjettene styrkes tilsvarende med 5 millioner.

I tillegg ber vi om ei satsing på betydelig flere barnehageplasser.

Samme dag som dette ble vedtatt i Økonomiutvalget, er parkameratene Stenstrøm (H) og Stene (Frp) ute i media og foreslår enda flere lærerstillinger og at det skal vedtas nye stillinger for miljøarbeidere. Ja, valgkampen skyter fart. For det første er det ikke sånn at det er vi politikere som bestemmer om skolene og rektorene skal prioritere stillinger for assistenter eller miljøarbeidere. Det er ei faglig vurdering som er tillagt den enkelte skole og den enkelte rektor. Det er de som avgjør hva slags stillinger som skal utlyses innenfor budsjettene som vi politikere vedtar. Det er ikke vår jobb som politikere. Det er åpenbart at Stene/Stenstrøm ikke kjenner skolesystemet særlig godt.

For det andre er jeg og SV helt enig i at skoletilbudene burde ha vært styrket med enda flere stillinger – spørsmålet er om det er realistisk å få flertall og oppslutning til samtidig som det er et stort behov for å styrke eldreomsorgen både med nye sykehjemstilbud og mange flere stillinger. De som tror at det ligger penger strødd på rådhuset tar dessverre feil. Andre kommuner viser hvor galt det kan gå dersom det brukes mer penger enn det som kommunen faktisk har penger til.

Og når Høyre og Frp eventuelt skal starte sitt styre med å tømme kommunekassa for de 90 millionene som tas inn i kommunal eiendomsskatt, blir alt de foreslår av nye stillinger totalt urealistisk. Først skal de redusere kommunens inntekter dramatisk – så skal de opprette mange titalls nye stillinger, bygge skoler og sykehjem – og bygge en såkalt «demenslandsby» som de det gjelder aldri har bedt om. De ønsker seg ingen segregert landsby der mennesker med demens kun skal omgås andre med samme lidelse.

Ja, valgkampen er i gang. Det kommer mange løfter fremover.