Av: Alf Fagerheim, 3.-kandidat for Harstad Senterparti

Den siste tiden har HT og iharstad hatt oppslag om fulle søppelkasser og forsøpling av bybildet. Dette bidrar til at både innbyggere og besøkende får en negativ opplevelse når de ferdes både i og utenfor sentrum.

Vi bruker betydelige midler av offentlige og fellesskapets penger for å rydde opp etter folk, og for å holde bybildet og øvrige deler av kommunen ren. Dette er penger som kunne vært brukt på andre ting, om folks holdninger hadde vært annerledes.

Man velger ofte å peke på kommunens ansvar med å sette opp og tømme søppelkassene – men forbrukere, altså de som ferdes i bybildet (innbyggere, besøkende og næringsliv) har et minst like stort ansvar med å holde bybildet, gatene og kommunen ren.

I stedet for å kun fokusere på at vi trenger flere søppelkasser, bør man kjøre i gang en lokal holdningskampanje for å bevisstgjøre forbrukere på problemet og ta i et tak for at vi skal ha et renere bybildet og kommune.

Før man setter opp flere søppelkasser bør man sjekke hva som egentlig forårsaker forsøplingen. Dette hopper man gjerne over. Kommunen bør kartlegge hvor søpla kommer fra og dimensjonere etter det.

Det kan hjelpe å sette opp flere søppelkasser, men det kan føre til mer forsøpling. En utfordring er at søppelkassene tømmes for sjelden, de er for åpne (og lett tilgjengelig for fugl) og at folk setter søpla ved siden av fulle søppelkasser.

Vi ser også mye forsøpling ved returpunkter og avfall som ligger i gatene/veikanten og langs veiene.

Mye kunne vært annerledes om holdningene til mange hadde endret seg, og om søppelkassene tømmes oftere og aller helst før de renner over av søppel. Samtidig finnes det løsninger med smartere søppelkasser, som komprimerer søpla, og lukkede søppelkasser som gjør at blant annet måsene, duer og kråker ikke får tak i søpla.