Skrevet av: Eivind Stene, gruppeleder og ordførerkandidat, Fremskrittspartiet

Som Eriksen sier, valgkampen er startet, og det merkes. Plutselig skal mye som burde vært gjort for lenge siden gjøres, og det rett før Harstadfolket skal til stemmeurnene. Skulle du sett!

I den siste tiden har Edvin Eriksen slått rundt seg med uttrykk som «hvem byr høyest», og «de tror pengene ligger strødd på rådhuset». Om han er «utskremt» som våpendrager på vegne av hele posisjonen (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF, SV, og Venstre) eller bare SV, kan man spekulere i. Men at det er et behov for å forsvare kommunes titalls millioner i overskudd hvert år sett opp mot at man blant annet ligger 10 år på etterskudd med eldreomsorgen, skinner igjennom.

Selv om det nesten kan oppfattes slik når Eriksen skriver, er det ikke bare SV eller resten av posisjonen som forstår seg på hvordan en kommune skal styres, og de forslagene som Fremskrittspartiet fremmer er godt forankret i både behov og økonomisk handlerom.

Fremskrittspartiet foreslo sist økonomiutvalgsmøte, 10 millioner til veivedlikehold. Posisjonspartiene foreslo 7 millioner, og det er fint det, veiene i Harstad skriker etter vedlikehold. Men hvorfor 7 millioner? I mange år har kommunale årsrapporter og budsjettdokumenter sagt at behovet er 10 millioner for å kunne bygge ned vedlikeholdsetterslepet. Disse 10 millionene har Fremskrittspartiet foreslått i budsjett etter budsjett og blitt nedstemt av SV og resten av posisjonskameratene.

Brannforebyggende stilling som posisjonen nå foreslår. Dette var foreslått av FrP allerede høsten 2021 i sak om Safe Communities, og siden flere ganger. Samme historien der, nedstemt hver gang, og nå er det plutselig et behov rett før kommunevalget.

Så når det nå kommer forslag som er så å si blåkopier, så kan man jo snu på Eriksens uttrykk, man vet ikke om skal le eller gråte. Strategien blir ganske så gjennomsiktig.

Nedtrekket i stillinger innen skolen har SV hatt mulighet til å gjøre noe med i årevis, og ikke skyld på pengene, de har vært der hele tiden. Innenfor barnehagesektoren har Eriksen og flertallet i kommunestyret stemt ned blant annet forslag om å åpne nye plasser i Løvåsen flere ganger. Her står det klar en ny avdeling som de ikke får ta i bruk fordi det er en privat barnehage.

FrP har ikke som ambisjon å ligne på verken SV, Sp, eller Ap. Den er høyere, og vi tror vi kan få til mer for Harstad. Vi må ta tak i de tingene som ikke fungere så godt, og bygge videre på det som fungerer. Innbyggerne i Harstad må få valgfrihet innenfor helse og omsorg, og det må bli slutt på å snakke om de private innovatørene som noe fælt som utnytter både folk og stat. Tross sosialistisk styre har de private barnehagene vært en stor suksess i Harstad så langt, men også her blir det verre da vi i tillegg nå har en regjering som stadig setter negative rekorder.

Frp kan forsikre Eriksen og velgerne om at vi med godt mot kommer til å gå løs på både eiendomsskatt og de andre utfordringene som venter, dog med en større verktøykasse enn det sosialistiske flertallet i Harstad gjør i dag. La Harstad nyte godt av mulighetene som ligger der i stedet for å begrenses og hemmes av ideologi og tankegods uten substans som hører fortiden til.