Skrevet av: Jorulf Vik, medlem av Norges miljøvernforbund.

Jeg er en av arvtakerne av eiendommene i Dale og bor store deler av året her, samtidig som jeg henter all min matfisk i nærliggende havområder. Nærmeste nabo er Salangslaks sitt oppdretts-anlegg med fórflåte og ti merder som kan produsere 5.500 tonn laks.

Det er kjent at hvert kilo laks har lagt etter seg et halvt kilo lakseskitt før den slaktes. Det betyr igjen at det årlig slippes ut cirka 1,5 millioner kilo kloakk, altså formidable mengder, like utenfor eiendommen! Hadde en bonde gjort dette, ville han blitt fengslet. Men forsvarlig lovgivning om utslipp og forurensning gjelder tydeligvis ikke lakseoppdrettere. De er gitt av systemet å kontrollere seg selv og gjemmer det meste av avfallet lettvint under overflaten.

Siste høst har det vært en svært unormal aktivitet av arbeidsbåter og brønnbåter. Det har utvilsomt vært langt mer enn bare slakting av ferdigvokst, frisk laks og utsetting av smolt som har foregått her.

Som om ikke bråket fra arbeidsbåter er nok, på godværsdager høres også bråkete og svært sjenerende musikk fra et kraftig lydanlegg. Kanskje man tror at laksen trives bedre med denne musikken, eller er dette en del av avlusinga. Dette oppdrettsanlegget burde nok vært fulgt opp av mattilsynet.

Tre–fire år tilbake i tid har jeg ved én anledning registrert dieselstank i Dalefjæra over en periode på mange uker. Under en av søppelryddingene i fjæra sanket jeg bl.a. mengder av grønne taustumper. Jeg er godt kjent med straumforholdene her, så det levnes svært liten tvil om hvor griseriet kommer fra.

Fra tid til annen fanges fórsprengt fisk, og i en periode store mengder av dem. Denne fisken må kastes da den er av dårlig kvalitet og uappetittlig. Jeg vet heller ikke om den er befengt med lusegift.

Torsk synes det å ha blitt mindre av, så jeg må ofte lengre ut i havgapet for å få den fisken jeg vil ha. Over en periode på flere mnd. hadde mengder av fugl, mest måker, på mange hundre individer tilhold på og rundt dette oppdrettsanlegget.

Dette er prisen man må betale for at noen skal tjene seg søkkrike på vårt nærmiljøs bekostning.

Avsløringene sendt på NRK nylig hvor mattilsynet kom på uanmeldt kontroll på et oppdrettsanlegg bekrefter bare hvordan noen oppdrettere prøver å unndra seg og bagatellisere sine misligheter: Det ble funnet mengder av syk, døende og død laks som skulle slaktes og selges.

Vi vet ikke hva som foregår på anleggene fordi de kontrolleres så sjelden.

Er det lus, sykdommer, lenkemaneter, dødsalger eller krakk i laksemarkedet som må til for å gi bl.a. dette ÅPNE oppdrettsanlegget fyken?

Uansett, dette åpne oppdrettsanlegget utenfor Dale er og forblir uønsket her!