– Administrasjonen settes på kaldgangen slik at mange andre tjenester også rammes

foto