Skrevet av: Rudi Nilsen.

Sitter igjen skuffet og med en følelse av avmakt etter møtet. Et møte som skulle informere oss innbyggere, samt gi oss mulighet til å påvirke detaljer angående kollektivknutepunkt i Harstad sentrum.

Først vil jeg beklage at jeg ikke har vært våken nok til å komme med innspill tidligere. Dernest uttrykke min medfølelse for representantene fra kommunens administrasjon og konsulentbransjen for å måtte ta imot så mye kritikk på bakgrunn av en politisk marsjordre.

Jeg skulle gjerne gitt både ris og ros til det arbeidet som er lagt ned i prosjektet. Men for meg blir det rart å plukke på bestanddeler i et konsept som er basert på helt grunnleggende feil tanke. Dette prosjektet bærer tydelig preg av et sammensurium av politiske vedtak, gamle og nye reguleringsplaner, administrative føringer og lover og regler.

Alt dette som gjør at administrasjon med konsulenter på slep, sitter med nesen ned i arket og diskuterer hvor mange meter vei man må ha for å tilfredsstille diverse bestemmelser, hvor lederlinjene skal være, samt vinkel på tak. Alle viktige spørsmål. Men man har helt glemt å løfte blikket! Hvor blir det av visjonene for et levende sentrum? Har man helt glemt det? Har man helt glemt at man må se ting i sammenheng?

I møtet får vi litt uventet også et innblikk i Harstad havn KF’s videre planer for området utenfor trafikkmaskinen. Mot havet. Anne Britt Bekken, havnedirektøren, poengterer at det er «skisser» som blir lagt fram for de fremmøtte. Til tross for at dette er skisser så forteller det ganske mye om hvor man står hva sentrumsutvikling angår. Havnevesenet skal løse havnerelaterte oppgaver, og vil nødvendigvis ha fokus på det. Det bære skissen også preg av.

Vi står da plutselig ovenfor tre forskjellige prosjekter i Harstad sentrum. Ytterst på havna, trafikknutepunktet, samt «indrefileten», altså bussterminalen. Man skal frigjøre bussterminalen fra buss og parkering med å bygge et trafikknutepunkt lenger nord mot havet. Så skal Harstad Havn KF utvikle området utenfor det samme knutepunktet.

Ett prosjekt er man i sluttfasen med, ett har en annen instans en skisse til og et tredje har man verken plan for, eller økonomi til å utvikle. Her skjønner de fleste at det ikke finnes noen helhetlig tanke. Ingen overblikk og ingen felles mål. Stikk i strid med det man har utarbeidet en plan for.

Harstad kommune har de seneste årene vist en stor vilje og gjennomføringskraft hva sentrumsutvikling angår. Virkelig bra! Man har brukt store pengesummer på å utvikle sentrum av byen vår. Det er da frustrerende å se at man faller gjennom på en slik sak. Her snakker vi grunnleggende infrastruktur, kostbare prosjekter som vi ikke kan «bygge» oss ut av. Har vi først gjort dette så står det der. Man kan ikke bøte på det med noen benker og litt grønt. Går man til det skritt å gjennomføre dette, ja så er det et gedigent politisk mageplask.

Vi fikk en kort leksjon fra tidligere byplanlegger Lars Andre Uttakleiv. En innsikt i planlagt løsning på det samme knutepunktet noen år tidligere. En løsning som ikke innebærer å asfaltere ned flere mål mellom byen å havet. En løsning som bruker den infrastrukturen som allerede ligger der. Hvorfor i all verden har man gått bort fra dette?

Jeg gikk til møtet med en tanke om at «dette ser ikke helt bra ut». Jeg gikk der ifra å tenkte, «hvordan i all verden havnet vi her?» Nå tenker jeg, «hvordan skal vi klare å unngå dette?»

Det er dere politikere som kan gjøre det.

Bruk den makta og den innsikten dere har gitt dere selv gjennom sentrumsplanen. Fortsett og bygg et levende sentrum, dere har jo klart så mye!