Av: Margret Hagerup (H), stortingsrepresentant for Rogaland og medlem i utdannings- og forskningskomiteen

Etter at Støre inntok regjeringskontorene, har veien inn til et alternativt skoletilbud blitt smalere. Det blir stadig færre alternativer for elevene som både ønsker og trenger noe annet.

Regjeringen Støre har i statsbudsjettet for 2024 foreslått en ny finansieringsmodell for friskolene uten å ane hva konsekvensene blir, og uten å ha hatt dialog med skolene som rammes. Dette kommer på toppen av flere år med innstramminger i lovverk og reduksjon i tilskudd til friskolene. Den foreslåtte finansieringsmodellen inneholder kutt som er så alvorlige, at friskoler over hele landet melder om at det kan sette fremtidige skoletilbud i fare.

En friskole er et godkjent alternativ til den offentlige skolen og eksisterer for at foreldre som ønsker det kan velge et annet filosofisk, pedagogisk eller religiøst alternativ for sine barn. Dette inkluderer steinerskolene, montessoriskolene og internasjonale- og kristne skoler. Friskolene er ideelle eller private og får støtte fra staten, men er underlagt strenge regelverk som hindrer at skolene kan ta ut utbytte.

Regjeringen løfter frem systemet og fellesskolen, på bekostning av den enkelte elev og deres valgmuligheter. De definerer samtidig elever i friskolene utenfor det som kalles fellesskolen. Det er trist, og det rammer mulighetene for å velge noe annet.

Friskoletilbud står i fare:

Den offentlige skolen er viktig og skal alltid prioriteres, men for de få elevene som ønsker noe annet, mener Høyre at det må finnes alternativ.  Valgfrihet er en verdi i seg selv. Jeg håper kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ser verdien av dette mangfoldet.

De aller fleste barn går i dag i den offentlige skolen, og det er bra, men valgfrihet er også en verdi Høyre setter høyt. Vi trenger flere veier mot fullført studieløp for den enkelte. Dersom vi skal sikre en skole som utjevner forskjeller, ser den enkelte elev og sørger for at flest mulig opplever trivsel, mestring og læringsglede må vi ha mangfold i skoletilbudet. Mangfold gjør kanskje ikke valgene enklere, men sannsynligheten for å ta et valg man er fornøyd med øker. Jeg håper kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ser verdien av dette mangfoldet.

Hvis ikke risikerer vi å miste et lite, men viktig, supplement til den offentlige skolen.

Paradokset er at regjeringens stadige angrep mot friskolene gjør at det i fremtiden vil være nettopp foreldres lommebok som avgjør om barnet kan velge noe annet enn det offentlige skoletilbudet. Det skaper forskjeller, og er å sette systemet foran den enkelte elevs beste.

Nå må regjeringen stoppe opp og gå i dialog med friskolene. Vi må gjøre alt vi kan for at flere elever lærer, trives, mestrer og fullfører skolen, da trenger vi friskolene med på laget.