Skrevet av: Frode Bygdnes, medlem av Palestinakomiteen.

Nå tegner det seg et tydelig bilde av staten Israel sin brutalitet. Vesten må fordømme handlingene i Gaza. Både kristne og jøder bør kunne ta avstand fra staten Israel sin behandling av palestinerne. Det går på menneskeverdet løs med den bombinga og nedslaktinga vi ser.

Det foregår ikke en krig. Det foregår et drap på det palestinske folket. Pr. i dag er mer enn halvparten av bebyggelsen i nord-Gaza jevnet med jorden.  Etter våpenhvilen er også sør-Gaza satt under bombardement. Vi hører ikke om krigsslag, om falne soldater og det som ellers preger en krig mellom to parter. Vi hører i stedet om bulldosere og sprenging av byene og flyktningeleirene. Vi hører om flere drepte barn enn Hamas-soldater. Vi hører om angrep på sykehus, skoler og andre installasjoner der palestinerne skulle være trygge. Vi hører om blokade av hjelpesendinger, avstenging av strøm, vann, medisiner, drivstoff og andre nødvendige hjelpemidler. Nå begynner sykdom, underernæring og skader også å ta liv. Det er satt i gang en utryddelse av det palestinske folket.

Klarere og klarere står mønsteret fram at Israel vil renske Gaza og Vestbredden for palestinere. De skal tilintetgjøres eller jages bort. De jages nå ut i ørkenen eller til nabolandene. Da er det viktig at vi forsvarer det folket som har bodd der lenge før staten Israel ble opprettet av FN, og før Storbritannia tok landet som koloni.

Gaza har vært et reservat som framstår mer og mer likt Warszawa-gettoen. En kan med rette spørre staten Israel om de har tatt etter jødenes bøddel, som var nazistene. Vi skal ikke fordømme jødene, men vi skal fordømme folkemord av palestinerne som sionist-staten bedriver. Vi må og ta avstand fra den rasisme som sionistene forfekter. Hvis vi ikke gjør det, mister vi vårt menneskeverd. Det Israel gjør nå er angrep på hele den fredsavtalen vi fikk etter 2.verdenskrig med FN og menneskerettighetene.

Våre egne liv blir nedgradert om denne politikken skal få råde. Vår egen trygghet trues hvis staten Israel skal få utrydde en hel befolkning. Vil dette fortsette så viser det bare at det ikke finns grenser for hva som faktisk er legitimt å foreta seg mot menneskeheten. Den norske staten bør øyeblikkelig stoppe våpeneksport til Israel. Det dreier seg om våre liv også.