Av: Birger Vang

Domstolene skal forvalte en kultur preget av åpenhet. Med noen unntak kan hvem som helst møte opp og følge rettsforhandlinger, og hvem som helst kan be om utskrift av dom når den foreligger.

Her om dagen sendte jeg en henvendelse til Midtre Hålogaland Tingrett hvor jeg ba om utskrift av en nylig avsagt dom. Dommen var merket: Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse.

Jeg fikk følgende svar: «Selv om de aller fleste dommer er offentlige, ber tingretten om en kort forklaring om hvorfor du har behov for den. Grunnen er at det ikke er tenkt slik at alle som ønsker å se en hvilken som helst dom kan be om det. Håper dette var forklarende og avventer til jeg har fått tilbakemelding fra deg».

I svaret mitt skrev jeg at begrunnelsen min for å få dommen tilsendt er at alle kriterier for å få den tilsendt er oppfylt:

1. Du kan vise til en konkret sak

2. Dommen er ikke eldre enn fem år

3. Dommen har ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse.

Tingretten svarte med å sende den etterspurte dommen, og skrev: «Det er helt riktig at kriteriene for å få dommen er oppfylt, vi ønsker allikevel å være på den sikre siden før vi utleverer en dom. Håper dette er forståelig av hensyn til involverte parter/aktører i en sak».

Jeg takket for tilsendt dom, men poengterte at det ikke er forståelig at de vil være «på den sikre siden». Når kriteriene er oppfylt, kan man ikke kreve ytterligere «prøving».

Det er et alvorlig brudd på rettspleien når domstolen prøver å avskjære allmennhetens innsynsrett på denne måten.

Sorenskriveren for Midtre Hålogaland Tingrett bør redegjøre for den praksis domstolen har lagt seg til.

Harstad Tidende har vært i kontakt med sorenskriver Kåre Skognes. Han vil vurdere å gi et svar på dette innlegget i form av et eget innlegg (red.anm.).