Av: Jostein Rasmussen, Harstad Frp.

Innlegget er en kommentar til Cecilie Myrseths meningsinnlegg om grunnrenteskatt.

I artikkelen er det en setning som er riktig, og som de fleste kan slutte seg til, nemlig "Fellesskapets ressurser skal komme fellesskapet til gode".

Resten av artikkelen bærer preg av at skribenten har liten eller ingen peiling på livets virkeligheter.

Fiskeflåten har brukt fellesskapets hav i generasjoner, med godt resultat.  De har betalt skatt av overskudd, i likhet med all annen næring. Samfunnene rundt   fiskeflåtens ulike bostedsadresser har vokst, og mange arbeidsplasser er skapt.

Havbruksnæringen har også tatt fellesskapets  hav i bruk. Der hvor disse næringene er etablert  er det foretatt store innvesteringer som kommer det lokale fellesskapet til gode. Alt dette i tillegg til innvesteringer av driftsmidler.  Det samlede resultat er masse nye arbeidsplasser og økt bosetting.

Det er dette vi vil ha. Arbeidsplasser, økt bosetting og derav økt skatteinngang.

At regjeringen vil kanalisere enda mere midler bort fra distriktene og til det sentrale østlandet, er til en viss grad forståelig, all den tid det bygges veger i Oslo til kr. 3.750.000,- pr. meter.

Derfor er hele opplegget med grunnrenteskatt verken riktig eller rettferdig.

Man blir fristet til å bruke et uttrykk som en tidligere fylkesråd  for samferdsel i Troms, utbrøt da hun fikk spørsmål påstander som hun ikke likte.

Det praktiske resultatet av grunnrenteskatt på havbruk blir lavere innvesteringer i distriktene, færre arbeidsplasser og økt fraflytting.