Skrevet av: Unni Berge kommunikasjonssjef i Elbilforeningen.

I lørdagens utgave av Harstad Tidende oppfordrer Kjell Rune Henriksen kommunestyret til å øke bomtakstene for elbilister i Harstad. Han nevner Elbilforeningen og antar at vi vil kalle hans standpunkt for bakstreversk. Vi tolker det som en invitasjon til debatt, og forklarer gjerne hvorfor det er fornuftig at elbilistene fortsatt bør ha betydelig miljørabatt i bomringen i Harstad.

Selv om Henriksen selv er elbilist og ikke synes miljørabatten er så viktig, viser de store tallene noe annet. De byområdene i Norge som har hatt betydelig miljørabatt over lengre tid, har også høy elbilandel. I Bergen har en elbilist nesten 60 prosent miljørabatt i bommen og byen kan derfor skryte av at 40 prosent av hele bilparken er elbiler. En dag kommer Harstad også dit, men det kommer til å gå altfor sakte dersom Henriksen får bestemme. Og er det noe vi kan være enig om, så er det vel at det haster å kutte klimagassutslipp?

Henriksen mener de økonomiske gulrøttene ved kjøp av ny elbil er tilstrekkelige, og at miljørabatten i bommen ikke trengs. Han har rett i at redusert moms og avgifter er avgjørende for elbilsuksessen i Norge, men disse virkemidlene kommer kun nybilkjøperne til gode.

Nordmenn flest kjøper brukt bil. Dermed står miljørabatt i bommen igjen som en av de få kraftfulle virkemidlene lokalpolitikerne selv rår over, og som kan få harstadværingene til å velge en brukt elbil framfor en brukt fossilbil.

Også er det grunn til å minne om hvorfor vi har elbilpolitikk i det hele tatt. Klimagassutslippene fra veisektoren utgjør 17,7 prosent av Norges totale utslipp. En elbil har ikke direkte utslipp når den kjøres, og sparer dermed klimaet for cirka 2 tonn CO2 i året sammenlignet med en fossilbil. Den slipper heller ikke ut luftforurensing. Elbilen er faktisk et nullutslippskjøretøy og ikke det Henriksen kaller et «såkalt» nullutslippskjøretøy.

Vi mistenker ikke Henriksen for å være bakstreversk, han har jo til og med valgt elbil. Vår jobb er å sørge for at flere enn han får den muligheten. Henriksen har rett i at elbilistene også skal bidra, og det gjør de allerede i dag. De betaler miljøtakst i bom, og fra neste år faktisk høyere trafikkforsikringsavgift enn elbilistene. Men aller viktigst så bidrar de til at det blir mindre utslipp – og det er det viktigste. Tiden er ikke inne til å senke farten og risikere en langsommere utskifting av vår forurensende bilpark.