Skrevet av: Nina Dons-Hansen, gruppeleder for Harstad Høyre.

Else Marie Stenhaug viser med sitt leserinnlegg at Arbeiderpartiet ikke har noen intensjoner om å gjøre noe som helst med Rødskolen. Bygget som huser vel 140 elever + lærere er en gammel og totalt utslitt brakkerigg fra 1960. En ny og moderne brakkerigg er et vesentlig bedre alternativ. Denne vil være oppdatert til dagens standard med ventilasjon, toalettfasiliteter, universell utforming m.m.

Under vår befaring i bygget, kom det frem at de ansatte har innsett at det ikke blir nybygg de nærmeste årene. Da mener de at en moderne brakkerigg er mye bedre enn dagens løsning. Dette er altså ikke vårt (Høyres) forslag. Men Høyre lytter til de ansattes ønsker og jobber deretter med løsninger.

Som politikere skal vi planlegge fremtiden, da må vi evne å ha to tanker i hodet samtidig. I dette tilfellet betyr det; hva er en akseptabel løsning på kort sikt og hva skal vi gjøre på lang sikt? For løsning på lang sikt er en utredning om skolestruktur i prosess. Men hva gjør vi i mellomtiden for at elever og ansatte skal kunne oppholde seg i skolebygg som har akseptabel standard?

I januar 2024 skal mulighetsstudien for Kanebogen skole være ferdig. Det ble vedtatt 23. februar i år av et enstemmig kommunestyre. Det betyr at vi politikere kan (om vi vil) bestemme skjebnen for disse to utslitte skolene (Kanebogen og Rødskolen) i januar/februar.

Alle skjønner at det ikke blir bygd to nye skolebygg denne perioden (2023–27) på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Vi politikere skal planlegge på lang sikt, for fremtiden, men vi har også en plikt til å gjøre skole- og arbeidshverdagen til dagens elever og ansatte tilfredsstillende. Da må vi komme med løsninger på kort sikt.

Dette vil Høyre ta tak i – og vi vil i kommunestyremøtet 25. januar fremme et forslag om at kommunen foretar en kostnadsberegning for riving av Rødskolen og for oppsett og leie av brakkerigg i skoleområdet.