Harstad Tidende mener:

Dog fred er ei det beste

Mer bråk i kulturlivet, takk, var oppfordringen fra Harstad Tidende for noen uker siden, og vi sier takk og stå på videre.
meninger

Redaktør Øivind Arvola skrev en kommentarartikkel om nyskapningen Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO) der han inviterte til spetakkel. Orkesteret er ment å være et samspill mellom miljøer i Bodø, Tromsø og Harstad. Prisen per år er cirka 50 millioner kroner, og de hentes i det alt vesentlige i statsbudsjettet.

Arvola stilte følgende retoriske spørsmål:

- Hvis du får en kvart milliard kroner til kulturlivet i Nord-Norge over en femårsperiode, hva ville du ha brukt pengene på? Ville du ha etablert et symfoniorkester, som det allerede finnes sju profesjonelle av i Norge, som kan reise til det fjerne Østen for å promotere landsdelen?

Bønnen om bråk ble hørt. Den Harstad-baserte konsertprodusenten Anders Eriksson la bredsiden til da han i et innlegg i denne avis tirsdag slo fast at 50 millioner kulturkroner bør brukes til annet enn teambuildingturer til Yokahama og Tokyo.

Reaksjonene er ikke uteblitt. Stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen er uenig med Eriksson, og i dagens avis svarer førstedirigent Christian Lindberg.

Vi hilser debatten velkommen, og den har flere interessante innfallsvinkler.

NOSO ble etablert med løfter om tett samarbeid med for eksempel Divisjonsmusikken i Harstad. Et slikt samarbeid er ennå ikke etablert. NOSO fremstår ikke i dag som ett orkester. Besetningen varierer sterkt fra konsert til konsert, og bruken av innleide vikarer med lange flyturer bak seg overgår langt det som er vanlig ved lokalsykehus som sliter med rekrutteringen av spesialister. Tjener dette nordnorsk kulturliv?

I fortsettelsen av dette ligger det som bør være kjernen i debatten: Hvordan kan 50 millioner kroner best anvendes for å styrke nordnorsk kulturliv? Tror vi at å bruke pengene på flere hundre år gammel mellomeuropeisk musikk nødvendigvis er det som skal til for å profesjonalisere nordnorsk kultur, fylle kulturhusene rundt i landsdelen og kunstnerisk lage det nye Nord-Norge?

De som forsvarer etableringen av NOSO og orkesterets organisering, virksomhet og profil, vil kunne hevde at kritikk av institusjonen er basert på misunnelse og en klassisk nordnorsk smålåtenhet: Selvsagt må landsdelen ha et eget symfoniorkester, vil man kunne hevde.

Vi tror ikke det er så selvsagt, og spesielt ikke fordi "flaggskipet NOSO" nødvendigvis gjør det vanskeligere for mer innovative nordnorske kunst- og kulturprosjekter å finne offentlig finansiering. Kjør debatt!

Les mer:
Mer bråk i kulturlivet, takk (kommentaren som startet debatten)
Musikkprodusent Anders Eriksson mener orkesteret må omorganiseres
Les dirigent Christian Lindbergs svar.
Umusikalsk opptreden. FMKN