Odd Rikard Olsen"/>

Sofie, Grønlands biskop

Unnskyld, Sofie. Grønlands biskop er døpt Sofie, ikke Signe, som jeg omdøpte henne i går.
meninger

Men aldri så galt. Det gir anledning til å fortelle litt mer om den lille, men markante kvinnen som i 1955 ble født i Maniitsoq, på vestkysten av Grønland - et stykke nord for hovedstaden Nuuk (Godthåb).

Sofie er datter av presten Jørgen Malakias Pavia Petersen - men en av hennes forfedre er Anders Olsen fra Fauskevåg, sør i Harstad. Han virket i Grønland i Hans Egede-epoken og ble der hele sitt liv. Olsen etterlot seg en stor slekt, Sofie Petersen er av den. Selv ble hun gift med en prest og har to barn.

Sofie var den første grønlandske kvinne som avla full teologisk embetseksamen, Københavns Universitet 1986. Allerede i 1995, bare 39 år gammel, ble hun valgt til Grønlands andre biskop, den første kvinnelige, etter at Grønland i 1993 ble selvstendig bispedømme. Og den andre i kongeriket Danmark.

Grønlandske og danske kilder omtaler henne som en ivrig samfunnsdebattant. Sofie Petersen beskrives som glad og positiv, med fokus på tilværelsens lyse sider, men uten at hun av den grunn neglisjerer det mørkere.

Som teolog markerer hun seg blant de liberale. Hun sies å være på linje med danske bispekolleger som blant annet har markert ønske om å modernisere helvete.

I stedet for å være en evig pine i helvetets flammer, skal helvete forstås som en sinnstilstand og en følelse av ensomhet og meningsløshet som kan ramme oss her i livet, ikke etter døden, skriver biskop Jan Lindhardt i Roskilde, en av dem hun blir omtalt som teologisk beslektet med.

– Bildet av helvete som et varmt sted hvor vi straffes med evig pine er ubrukelig, sier han - og kommer dermed også den opprinnelige grønlandske folketro i møte.

Lindhardt mener at ingen havner i helvete:

– Ikke fordi at vi ikke burde, men fordi Guds store hånd løfter oss ut.

Her i Harstad har hun sagt litt om grønlenderne og deres folkekirke.

– Pietismen ligger kanskje grønlenderne nærmere, den følelsesladede forkynnelse hvor det tales mer til følelsene enn til forstanden, passer nok best til det grønlandske folkesinn og folkesjel.

Sofie Petersen er bevisst i sine etiske holdninger og i forholdet til miljø. Hun poengterer at vi i vår omgang med naturen, lokalt og globalt, er for individualistiske og egoistiske.

Hun har vært en ivrig bidragsyter i debatter blant annet om selvmord. Et av hennes budskap er at vi ikke i tilstrekkelig grad påtar oss ansvaret for hverandre og våre omgivelser.

Grønland har vært rammet av mange tilfeller av incest. De får ofte selvmord som konsekvens. Dette har engasjert henne sterkt og hun oppfordrer sitt folk til å bli bedre til å ta seg av barna.

Biskopen har også markert seg sammen med den halvparten av danske biskoper som i 2005 utarbeidet en ordning for kirkelig velsignelse av homoseksuelle par, og en klar inkluderende holdning. Dette var en kirkelig seremoni som ligger tett opp til den kirkelige velsignelse av et borgerlig inngått ekteskap.

Som vi ser, Sofie Petersen er med å prege dansk og grønlandsk kirkedebatt. Og de siste dagene har hun satt sitt merke også på Hans Egede-markeringen i Harstad.

Så derfor: Signe deg, biskop Sofie, deg vil jeg aldri glemme.

oro@ht.no90884555

Sitat:

"Den følelsesladede forkynnelse hvor det tales mer til følelsene enn til forstanden, passer nok best til det grønlandske folkesinn og folkesjel."

Sofie Petersen, biskop