MENINGER:

Attraktiv hele livet

Jeg registrerer at leder i av Harstad pensjonistforening, Lillian Karlsen, to dager denne uken er i avisen om mangelen på respekt og forståelse fra leder i omsorgsutvalget, Kjetil Bjørkelund.

Illustrasjonsfoto: Trond Sandnes 

meninger

Til alt overmål plasserer avisen hennes meningsinnlegg aller nådigst på bakerste side i avisen. Det er ikke til å forstå at Kjetil Bjørkelund fortsatt skylder på pandemien for mangelen på sykehjemsplasser og omsorgsleiligheter, og tillater seg å si at de gamle lever lengre pga. forsiktighetsregler.

Ja, og hva så? Er det ikke flott at de gamle får et lengre liv. Hvem vil ikke det? En skremmende resonnering fra en som skal være de eldstes beskytter.

Noe må være fundamentalt galt i måten Harstad kommune håndterer eldreomsorgen.

Vi som har måttet stå på barrikadene for våre kjære har kjent på fortvilelsen når det stormet som verst.

Min mann var også i gruppen som måtte forlenge sykehusoppholdet på grunn av manglende plass i sykehjem. Etter mye unødvendig korrespondanse og press fra pårørende ordnet det seg heldigvis. Men det skal sies at der kostet oss mange våkenetter.

Martin Sletten må true med lenker og politi for å bli hørt. Ikke alle har ressurser til å stå i kampen for et verdig liv på sykehjem eller i omsorgsleilighet.

Jeg har ikke registrert nye planer for å bukt med mangelen på nye sykehjemsplasser på sikt. Vi vet at den såkalte eldrebølgen kommer. Som om ikke dette er nok, er også sykehjemmene underbemannet. På en hel avdeling er det kun to pleiere på ettermiddagsvakt.

Da spør jeg, er brukerne på hjemmet mindre krevende da enn på dagtid? De må vel vitterlig utføre sitt fornødne, og trenger hjelpende hender likeså vel.

Da bør du ha en tålmodighet av Guds nåde, for kan hende det går lang tid før det blir din tur. Dette er et resultat av for få hender.

Hva tenker våre folkevalgte på når de blir stilt til veggs for mangelen på pleiere i tjenesten?

Det er kan hende et puslespill for ledere på avdelingene å få kabalen til å gå opp. Da tenker i alle fall jeg at pleierne noen ganger må ty til nødløsninger, og vi har jo fått med oss alle hvordan det kan gå.

Det blir ikke alltid tid til å gå gjennom ledelse, eventuelt familie, for å innhente tillatelse for nødhjelp der og da.

Jeg leste for en tid tilbake en kommentar fra en av de avgåtte folkevalgte om hvor lei vedkommende var av alle skriverier om eldreomsorgen i avisa. Håper den få gå for et sleivspark.

Det kan ikke skrives og sies nok mange ganger at Harstad kommune har forsømt de eldre i årevis med å ikke vært våken og se behovet komme.

Jeg er virkelig spent på hva som blir lagt på bordet for at kommunen skal komme seg ut av denne situasjonen de selv er skyld i.

Det gjenstår å se hva som følger.