Meninger:

Slipp gleden løs,- du er en unik skapning

Angst, bekymringer og mismot henger som et mørkt teppe over mange unge og eldre.  Virkelighetsflukt er ikke løsningen, men å erkjenne en bit av virkeligheten kan gi nytt mot og optimisme.

  Foto: Illustrasjon

meninger

Kroppen din er bygd opp av proteiner. Murhus er bygd av murstein. Organismer består av proteiner. Men det dannes ikke et eneste nytt protein, hvis ikke oppskriften for dette proteinet finnes i DNA. Oppskriften som kalles et gen, må være der først. Genet inneholder en eksakt informasjon for å kunne danne et nytt protein. Denne informasjonen finnes i DNA.

Ditt DNA er som en streng som måler nesten 2 m og som inneholder 3,2 milliarder nukleinsyrer, som er livets alfabet,- bokstaver som danner ord,- ord som danner setninger og setninger som danner mening. Så de 3,2 milliarder « bokstaver» inne i hver eneste celle i kroppen din må danne en korrekt rekkefølge for å danne den informasjon som livsprosessene er helt avhengig av. Som du sikkert forstår er DNA-molekylet det viktigste molekylet i hele universet, og du har mange av dem.

Alle biologiske proteiner dannes i små «fabrikker» inne i cellene dine. Hver enkelt celle kan ha opptil en million slike «fabrikker» Disse proteinfabrikkene kalles ribosom på fagspråket, og består av ca. 50 forskjellige proteiner.

Når det første proteinet på denne jord skulle lages i en celle, måtte det bli laget av et ribosom som består av 50 proteiner. Hvordan kunne ribosom, som består av proteiner bli til før det fantes et eneste protein. Dette problemet er aldri nevnt i biologiske lærebøker. Det er da du kanskje aner at det finnes en allmektig skaper.

Cellene som danner kroppens vev og organer, har en hærskare med motorer og maskiner som kalles livets nanomaskineri. Det er også fantastisk at når disse motorene må skiftes ut, danner cellen nye motorer ut fra oppskriften som finnes i DNA. Det finnes ingen maskin utviklet av mennesker som er slik at de kan erstatte seg selv. Uten at du visste det er du og alle mennesker et resultat av tusenvis mirakler.

ATP-generatoren er en slik nanomotor. (en millimeter måler 1 million nanometer) Den produserer den energien alle livsprosessene er avhengige av. Denne generatoren består av to roterende motorer som danner adenosintrifosfat (ATP), som er livets drivstoff,- livets bensin. Du og alle mennesker har minst 1 million milliarder slike «hjelpemotorer» i kroppen. Hver generator består av 30 proteiner, og ikke et eneste av disse proteinene kan ha blitt til ved evolusjon.

Vanligvis har en slik motor ca. 4000 omdreininger i minuttet. Da produserer disse motorene like mye ATP som din kroppsvekt. Hvis du anstrenger deg, vil disse moterene produsere mer. Topphastigheten kan komme opp i 130 omdreininger per sekund.

Det er kontrollsystemer som passer på at kroppstemperaturen, elektrolytter, hormoner, pH, blodsukker osv. er på rett nivå.

Når en eggcelle og en sædcelle smelter sammen, og danner et nytt liv, skjer det millioner av reaksjoner i løpet av veldig kort tid. Og alle disse reaksjonene må forløpe på EN måte. Dette krever en ekstrem grad av nøyaktig informasjon.

En frisk, nyfødd baby er ikke ett mirakel, men en hærskare av mirakler.

I begynnelsen skapte Gud himmel og jord.

Gled deg over livet,- du er en velsignet skapning.