MENINGER:

– Jeg har alltid hatt stor respekt for politikerne på tinget, men nå er den i ferd med å forsvinne

Støre har uttalt at han vil kutte lønnen for uføre.

Frank Einar Hansen reagerer på statsministerens uttalelser.   Foto: Frank R. Roksøy

meninger

"Som følge av både Solberg-regjeringen- og Støre-regjeringens forslag om lønnskutt for uføre, vil lønnen bli avkortet fra første krone tjent fra 1. januar 2022.

– Vi snakker om en veldig sårbar gruppe som ikke er i stand til å bedre egen økonomi eller livssituasjon ved å jobbe mer, slik Ap og Høyre legger opp til. Jeg ble veldig sjokkert og sint da jeg leste om den nye ordningen for første gang. Jeg satte min lit til at den nye regjeringen ville reversere ordningen og rette det opp, men det gjorde de ikke, sier Kari Reine (63), Thomas' mor og omsorgsperson på fulltid.! "sitert fra Tønsbergs Blad.

Det er ufattelig at statsminister Støre snakker om at det er vanlige folk sin tur. Tur til hva? Her skal han, på samme som Solberg, med hjelp fra KrF og Venstre, avkorte lønnen for funksjonshemmede. Jeg vet ikke om jeg skal bli kvalm eller sint. Dette er uverdig. På stortinget er de fleste representantene opptatt av å øke egen lønn, de kan spise sterkt subsidiert i stortingskantina, og enkelte mottar ekstra støtte, fordi de ikke vet hvor de egentlig bor. Jeg har alltid hatt stor respekt for politikerne på tinget, men nå er den i ferd med å forsvinne.