Meninger:

Nord-Norge i revers med Arbeiderpartiet og Senterpartiet

I valgkampen snakket Arbeiderpartiet og Senterpartiet i store ord om at det var «Nord-Norge sin tur». Da er det merkelig å se hvor små ord de samme partiene bruker om Nord-Norge i regjeringserklæringen sin. Det viktigste tiltaket er at Troms og Finnmark fylkeskommune skal oppløses. En fylkeskommune skal bli til to fylkeskommuner.
meninger

Jeg synes det bare er trist at den største saken for Nord-Norge er hvordan fylkeskommunen skal organisere seg. Er det virkelig organiseringen av fylkeskommunen som er den største utfordringen til Nord-Norge? Nei, selvsagt er det ikke det, men det er det rødgrønne politikere bruker mesteparten av tiden sin på. At vi sliter med befolkningsutviklingen, at næringslivet mangler nok kompetent arbeidskraft og at vi trenger bedre infrastruktur er tydeligvis ikke så viktig, selv om dette er de største utfordringene Nord-Norge står overfor i årene fremover.

Regjeringserklæringen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet mangler svarene på hvordan disse utfordringene skal løses. Det nærmeste en kommer et svar er at ting skal reverseres og smått og stort skal utredes. Ikke nok med det, men nå holder det ikke lengre å bare ha en plan, nå skal Arbeiderpartiet og Senterpartiet også lage helhetlige planer, hva enn det skulle bety.

Det Nord-Norge trenger er konkrete tiltak som viser en tydelig retning. Jeg er stolt over mye av det Høyre har fått til gjennom åtte år i regjering. Det er alltid ting som kunne vært bedre, men det store bildet viser at Høyre satset på Nord-Norge og at vi ville noe med Nord-Norge. Landets laveste arbeidsledighet og vekst i en rekke næringer har ikke kommet av seg selv. Det har kommet fordi politikken har lagt til rette for det.

Høyre fikk doblet samferdselsbudsjettet slik at viktige prosjekter som ny E6 i tunnel gjennom Kvænangsfjellet, Hålogalandsveien og ny innfartsvei og flyplassterminal i Tromsø kan realiseres. Høyre fikk også på plass den første statlige tilskuddsordningen for mer vedlikehold av fylkesveier, som allerede har gitt resultater på Senja. Høyre økte bevilgningene og investeringene til forsvar og beredskap slik at Nord-Norge får en tredje redningshelikopterbase i Tromsø og et forsvar som er mer slagkraftig, hurtigere og mer utholdende. Høyre har fått økt antallet studieplasser, sikret at flere elever fullfører videregående skole og gjort kompetanse mer tilgjengelig for folk i distriktene med desentralisert utdanning.

Nå går det mot en oppløsning av Troms og Finnmark fylkeskommune. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har fått det slik som de ville. Jeg tror dessverre at en oppløsning av Troms og Finnmark gjør til at gjennomslagskraften til Nord-Norge svekkes, og vi kommer til å stå dårligere rustet til å møte de faktiske utfordringene landsdelen står over for med befolkningsutvikling, infrastruktur og kompetent arbeidskraft. Fremfor å bruke mye tid og store penger på å gjøre en fylkeskommune om til to fylkeskommuner, burde heller Arbeiderpartiet og Senterpartiet brukt mye tid og store penger på de faktiske utfordringene for Nord-Norge. Om det faktisk var «Nord-Norge sin tur» da.