MENINGER:

– Joda. Det finnes et fond!

Harstad kommunestyre hadde i sitt møte 28. oktober inne søknader om støtte til diverse lag og foreninger.

SIKTER: Ovidia Tobiassen har stilt inn skuddarma, og Beate Tande jubler allerede før ballen har forlatt hånden. I bakgrunnen Carina Bertheussen. 

meninger

Et av lagene var Harstad Funkis – et relativt nystartet håndballag for barn og ungdom med ulike psykiske funksjonshemminger.

Det var søkt om 45000 kroner til laget, men kommunaldirektøren foreslo avslag, noe han fikk flertall for.

Arven

Undertegnede tillot seg, i forkant av møtet, å sende partiene i bystyret informasjon om at det i sin tid ble gitt en arv til Harstad kommune.

I testamentet er det nevnt åtte punkter, og et av dem lyder slik:

«Min formue skal realiseres i pengemidler, og deretter tilfalle Harstad kommune, Helse- og Sosialetaten.

Midlene skal øremerkes til følgende: Arbeidet for psykisk utviklingshemmedes personlige utvikling.»

Arven var på totalt 2,165 millioner, ble satt på fond, og finansierte flere ulike tiltak som

-etablering av Dagsenter for utviklingshemmede i Olavsgården

-oppgradering av Nokollen Dagsenter

-innkjøp av minibuss.

Kostnadene for dette ble cirka 1.5 millioner kroner.

En tid etter at etableringen av Dagsenteret i Olavsgården var ferdig, ble senteret stengt, og Dagsenteret befinner seg i dag i en nedlagt barnehage på Gangsås.

Fond opprettet - med midler fra arven

Harstad lokallag i Norsk Forbund for Utviklingshemmede gjorde i sin tid henvendelse til kommunen – om arven – og fikk i brev av 5. februar 2019, med kommunens ref 2019/9137/x47, vite at det var opprettet et fond. Per nevnte dato var summen cirka 430.000 kroner.

Og det fremgår videre at fondsmidlene kun kan tildeles tiltak omsøkt fra kommunale enheter.

Hva, og hvem, disse kommunale enhetene er, og om midlene skal brukes til investeringer eller driftstilskudd, nevner brevet ingenting om.

Når bakgrunnen for kommunaldirektørens avslag synes å være at Harstad Funkis er et samarbeid mellom Harstad Håndballklubb og Håndballklubben Landsås, så er det riktig. MEN; Det er slik at samarbeidsklubbene gir sitt bidrag til laget i form av trenerressurser. Laget driftes helt selvstendig, uten økonomisk hjelp fra samarbeidsklubbene. Tilbudet baserer seg på frivillighet, og har en sterk oppslutning i trenerteamet og foreldregruppen, som virkelig står på for å skaffe midler til å kunne gi spillerne et godt tilbud.

At disse to håndballklubbene har bidratt til Harstad Funkis sin eksistens bør heller roses, og ikke rises, i form av avslag på søknaden.

Hva er spesielt med Harstad Funkis?

Umiddelbart etter at Harstad Funkis var stiftet, ville flere spillere være med på laget. Sammen med mange andre ungdommer, med ulike funksjonshemminger kom de til et fellesskap hvor trenerne utviste profesjonell innstilling til hver enkelt spiller.

De fleste hadde knapt sett en håndball, og noen reagerte på at ballene hadde klister, og våget nesten ikke ta i den når den ble sendt til dem.

Fra dette utgangspunktet jobbet trenerne med systematiske øvelser, som gjorde spillerne stadig flinkere – ut fra sine forutsetninger. Hva skjedde? Spillerne oppdaget etter hvert en utrolig glede, og det som først virket litt nifst, var plutselig svært morsomt.

Resultatet av denne utviklingen gjorde at Harstad Funkis har deltatt i flere landsturneringer for funksjonshemmede håndballspillere. Jeg hadde gleden av å være medhjelper i turneringen i Stjørdal. Hva så jeg der?

Spillerne fra Harstad hadde fra en svært forsiktig start utviklet laget til å være fullt på høyde med sine motstandere.

Deres fysiske grenser var også flyttet. De var i tydelig bedre form, og hadde gjennomgått en personlig utvikling.

Men det aller fineste var å se at også «mine» spillere ikke følte at det viktigste var å vinne.

Det viktigste – og artigste – var å få spille håndball, og få nye venner. Den sosiale biten av idretten var gledelig.

Dyrere å drifte et lag for funksjonshemmede

Mange idrettslag tilbyr gode aktiviteter for barn og unge. For idrettslag som har funksjonsfriske spillere går det greit å overnatte på en skole, når en er på reise. Det lar seg ikke alltid gjøre når en drar på tur med funksjonshemmede spillere.

Da må en velge mer kostbare overnattingsalternativer. Blant annet fordi noen av spillerne trenger ulike former for assistanse.

Flotte ambassadører for Harstad

Det ble i overnevnte kommunestyremøte nevnt at Harstad Funkis var gode ambassadører for Harstad. Det er sant!!

Derfor håper jeg at når politikerne møtes til sitt møte i desember, så kan de dele ut en julegave til laget. Finner dere ikke hvilken konto det skal tas fra, er overnevnte fond en mulighet