Meninger:

Harstadbølgen - slik skal byen framsnakkes

Harstad og regionen har kanskje aldri før vært inne i en slik utviklingsperiode vi er i nå. Hvordan sikrer vi at vi har folkene vi trenger for videre vekst – og hvordan synliggjør vi det som skjer?

Tar bølgen for byen: Artikkelforfatterne setter i gang et omfattende omdømmeprosjekt for Harstad, den fineste byen med den lekreste båten, beste beliggenheten, henrykte innbyggerne og hjerteligste stemningen. Foto: Knut Godø 

meninger

I 2005 arrangerte Harstad profileringspool den 6. Harstadkonferansen, landsdelens lengstlevende næringskonferanse. Temaet sirklet rundt det som alltid har vært viktig for profileringspoolen - byutvikling, samarbeid og kreativitet. Blant foredragsholderne da var stedsutviklingseksperten Phil Wood. Han hadde tre spørsmål som tilflyttere ofte stiller seg når de velger hvor de skal bo: Hvem er der, hva er der - og hva skjer der?

Vi har jobbene – men ikke folkene

Det har alltid vært konkurranse mellom byer og steder om å tiltrekke seg folk. Men flyttemønstrene har endret seg, og trenden har lenge vært at flere flytter ut av regionen enn inn. Vi ser at enkelte bransjer sliter med å rekruttere kompetent arbeidskraft. Vi har jobbene, men mangler folkene.

Lyspunkt i nord - Harstadbølgen

Likevel er det lyspunkter. Harstad er den bykommunen i nord med størst prosentvis vekst i folketallet første halvår 2021. Harstad er beste kommune i Troms og Finnmark på årets Kommunebarometer, og nummer 3 i Troms og Finnmark i NHOs kommune-NM for 2021.

Og så skjer det utrolig mye akkurat nå.

Harstad sentrum går gjennom en transformasjon og fornyelse byen aldri tidligere har opplevd på så kort tid. Tungtrafikken er borte. Hele sjøfronten endres – vi er i ferd med å få flotte nye fellesarealer, byrom og moderne bygninger som rommer leiligheter, handel og opplevelser. Vi har allerede en rekke gode arenaer for kultur og idrett, og nå får vi en sykkelpark i toppklasse i et sentrumsnært friluftsområde som få andre byer kan vise til. Vi har flere festivaler, konserter, opplevelsestilbud og arrangementer enn noen gang tidligere. I tillegg skal det bygges nye skoler, barnehage, helsehus og turnhall. Og ny E-10 som bringer byene rundt oss nærmere. I våre nabokommuner Tjeldsund og Evenes skjer det også utvikling, med brannskolen og Evenes flystasjon i spissen. Samlet lyses det ut hundrevis av nye jobber i regionen, og mange av disse nye arbeidstakerne vil forhåpentligvis finne sitt nye hjemsted i Harstad.

Så igjen - hvordan sikrer vi at vi får nok folk til å bekle de nye jobbene – og hvordan synliggjør vi det som skjer?

Munn til munn-metoden

Munn til munn-metoden er viktig i omdømmebygging. Hvordan vi snakker om oss selv påvirker hvordan andre ser på oss – og snakker om oss. Derfor har Harstadprofileringspool og Harstad kommune gått sammen om prosjektet Harstadbølgen.

Utgangspunktet er et felles ønske om å styrke kjennskapen til Harstad; hvem som er her, hva vi har – og hva som skjer her.

Vi ønsker med prosjektet å ta utgangspunkt i det vi allerede har i dag. Vi ønsker å bruke kraften i utviklingen som nå skjer til å styrke Harstads omdømme. Vi ønsker å bidra til mer aktivitet ved å forsterke det vi er gode på – og vi ønsker å la Harstadbølgen bli noe alle kan bidra til eller bruke. Eller surfe på. Det kan være snakk om opplevelser, aktiviteter, bilder, film, historier og presentasjoner vi alle kan bruke. Harstadbølgen kan være fellesnevneren for alt det positive harstad har å by på.

Bred involvering

Sammen søker vi nå finansiering av prosjektet til videre utvikling, involvering- og forankringsarbeid. Vi håper formannskapet ser positivt på søknaden om midler til oppstart av prosjektet. For å lykkes kreves det bred involvering, gode innspill og åpent sinn fra kreative innbyggere, fagfolk, organisasjoner og bedrifter. Målet er at alt som lages i regi av Harstadbølgen skal gjøres tilgjengelig for alle brukere som har ønske om, eller har behov for, å fremme Harstads attraktivitet som et sted å bo, besøke eller etablere en bedrift i. Sammen skaper vi #Harstadbølgen.