Åpent brev til Sør-Troms Museum og Trastad Samlinger

Historie må sees i sammenheng med de kunnskaper og rammebetingelser samfunnet hadde da Trastad ble etablert som sentralinstitusjon for utviklingshemmede i Troms og Finnmark.

Trastad: Artiikkelforfatterne mener fremstillingen om livet på Trastad har fått slagside. Bildet viser Terapibygget. 

meninger

I artikkelen Ei kunstnarisk oppreising i Klassekampen 23. august har artikkelforfatter Fliflet intervjuet Simone Ritter, avdelingsleder ved Trastad Samlinger.

Viser også til synspunkt i Harstad Tidende 28. august av Arne Olsen og Arne Gilleberg. Disse to sistnevnte innleggene gir etter undertegnedes mening en korrekt og nyansert beskrivelse av den første tida av Trastad Gårds historie.

I artikkelen i Klassekampen får Sigvor Riksheim heder for sitt arbeid ved Trastad Gård, og det har hun fortjent. Det var også andre som gjorde en stor innsats for å bygge opp et tilbud til beboerne på Trastad. Tilbudene ved skole, arbeidsstuer og verksteder var pionerarbeid som var fullt på høyde med tilbud ellers i landet.

Vi reagerer på den lite nyanserte uttalelsen i artikkelen: «Alle som budde på Trastad, blei reima om natta. Kvar einaste dør vart låst frå utsida. Om ein skulle ut og spasera, var tvangstrøyer alltid med». Dette er direkte usant, og det er betenkelig at ingen ansvarlige har tatt avstand fra uttalelsen. Vi oppfordrer ledelsen ved Sør-Troms Museum, som har Trastad samlinger som ansvarsområde, om å komme med en uttalelse.

Historie må sees i sammenheng med de kunnskaper og rammebetingelser samfunnet hadde da Trastad ble etablert som sentralinstitusjon for utviklingshemmede i Troms og Finnmark.

Vi har også vært på besøk på Trastad Samlingers Museum. Omviseren ville gjerne fortelle om tvang og lite human behandling. Vi gjorde henne oppmerksom på at vi har arbeidet ved Trastad på 1960- og 1970-tallet, og har forholdsvis god kjennskap og kunnskap om den daglige drifta på den tiden.

Historien skal ikke glemmes, men er det ikke snart på tide å gi studenter og andre besøkende et tidsriktig bilde av utviklinga som skjedde i løpet av institusjonen Trastads historie? Enn så lenge er det sikkert noen som kjenner historien og kan bidra med en oppdatering om det skulle være ønskelig.