LESERINNLEGG

– Takk til deg som stemte Senterpartiet

Senterpartiet var det partiet som hadde størst fremgang ved høstens stortingsvalg, både nasjonalt og i Harstad. Lokalt økte oppslutningen om partiet fra 10,3 prosent i 2017 til hele 15,5 prosent ved årets valg.

STYRET: Alf Fagerheim (fv., leder), Ellen Anette Slettmo (nestleder), Gudbrand Chruickshank, Birger Theodorsen, Anne Margrete Eneberg og Espen Ludviksen. Foto: Harstad Sp 

meninger

Den økte fremgangen har gitt Sp totalt 28 representanter på Stortinget, og resultert i et formidabelt rødgrønt flertall. Senterpartiet lover i sitt valgprogram mange tiltak som vil bidra til å utvikle hele landet.

Med Sp i regjering har vi som har stemt på partiet forventninger om at valgløftene blir innfridd. For oss som bor i Harstad kommune har vi tro på at kommuneøkonomien vil bli styrket gjennom økte overføringer.

Sp går inn for å redusere fergeprisene, og vil dessuten gi gratis ferge på samband som ikke har alternativ med omkjøringsmuligheter. Det betyr at vi har forventninger om at fergen over Toppsundet blir gratis.

Dessuten legger Sp opp til en styrking av økonomien i landbruket, noe som vil gi et økonomisk løft for de mange som har sitt virke innen jord- og skogbruk i kommunen.

Det hersker ingen tvil om at Sp ønsker å reversere sammenslåingen at Troms og Finnmark fylker. Vi har derfor forventninger om at prosessen starter med å løse opp denne tvangssammenslåingen.

Riks- og fylkesveiene i Troms her et vedlikeholdsetterslep som er helt formidabelt. Derfor har vi tro på betydelig økning i bevilgningene til slikt vedlikehold i Troms.

Sp har lovet en betydelig styrking av Forsvaret i Nord-Norge, ved blant annet å styrke helikopterkapasiteten i Hæren og Kystvakten.

Sp har jo som slagord ”Tjenester nær folk». I praksis innebærer dette at politiet skal styrkes med flere stillinger i distriktene, herunder Harstad Politistasjon. Folk skal føle seg trygge uansett hvor man bor i landet. En styrket ambulansetjeneste, særlig i Øyriket må en ha forventninger blir realisert.

Mao det er mye som skal bli bedre med Sp i regjering.

Igjen, takk for din stemme til Sp.