Uverdig behandling av våre eldre pleietrengende

Norge har verdens beste offentlige helsetjeneste, men et elendig tilbud til eldre pleietrengende. Hva skyldes dette?

Bård Meek-Hansen fra Grovfjord forteller om sin opplevelse av den norske eldreomsorgen.   Foto: Illustrasjon/Odd Leif Andreassen

meninger

Kontrastene i helsevesenet er store. Jeg er nettopp skrevet ut av St. Olavs hospital i Trondheim etter kort tids sykeleie, og er nok en gang både imponert og stolt over for et flott helsevesen vi har i dette landet. Proffe og hyggelige ansatte, god mat, smidige logistikk og medisinsk tilbud i verdensklasse.

Det samme kan dessverre ikke sies om det kommunale tilbudet som gis til eldre pleietrengende. Jeg har en svigermor som bor i Trondheim som er pleietrengende. Hun har problemer med å utføre selv de enkleste ting på grunn av pustevansker, et cetera. Trondheim Kommune har skjært ned på antall sykehjemsplasser, (mantraet er at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig nesten uansett hvor dårlig du er) og i påvente av en permanent sykehjemsplass er hun plassert på Øya helsehus på en avdeling sammen med sterkt demente personer.

Det er mangelfull bemanning som gjør at de ansatte nesten ikke har tid til noen ting, dårlig mattilbud, og slett renhold på rommet. Om natten blir hun vekket av at demente personer kommer inn på hennes rom og toalett opptil flere ganger. På spørsmål om hvorfor ikke de demente låses inn om natten får vi tilbake at dette har man ikke lov til. På dagtid er de demente pasientene så krevende at min svigermor ofte blir liggende lenge før hun får nødvendig medisinsk hjelp.

Det hun får nok av er medisiner, strategien er tydeligvis å sløve ned pasienten mest mulig.

Min svigermors historie er dessverre ikke enestående, man hører lignende historier over det ganske land. Pleietrengende som blir reimet fast på pleiehjem i Harstad, pleiehjem i Ålesund hvor fire pleiere på nattevakt har ansvaret for 54 pasienter! Historiene er dessverre mange.


Statsforvalteren har startet tilsyn ved Stangnes sykehjem

Kommunen ber de som har «historier» om sykehjemmet om å ta kontakt

Etter flere klager er Statsforvalteren i Troms og Finnmark i gang med en tilsynssak mot Stangnes sykehjem. Nå ber også kommunen personer som har historier å fortelle om å ta kontakt.


Det verste er jo at mitt sykehusopphold er gratis, mens vi tar mer eller mindre alle pengene til de eldre når de havner på sykehjem.

Hvorfor behandler vi våre eldre på denne måten? Vi snakker jo om noe av det kjæreste vi har, våre mødre og fedre, bestemødre og bestefedre! Alle vil jo før eller senere havne i samme situasjon selv.

Dette innlegget er ingen kritikk av pleiehjem og ansatte på disse rundt om i landet, de gjør nok med små unntak en best mulig jobb ut ifra de rammene de får tildelt. Ei heller er det en kritikk av norske kommuner, deres bevilgninger er rett og slett for små til at de kan gi et godt og verdig tilbud til de eldre pleietrengende.


– Flere i toppledelsen må gå

Pårørendekontakt Simen Høybakk er glad for at Stangnes sykehjem har fått ny leder.


Nei, dette er ene og alene Stortinget sitt ansvar og det handler om penger. Og penger har vi mer enn nok av i dette landet når man hører på politikerne i denne valgkampen. Vi burde i hvert fall ha mer enn nok til å gi våre eldre en verdig alderdom.

I denne valgkampen har det vært tyst som graven om dette temaet, mesteparten av debattene tar opp klima, skatt, det å skape arbeidsplasser, etc. Alle sammen viktige saker, men det må da være mulig å ha mer enn en tanke i hodet samtidig?!

Jeg tror løsningen på dette er å overføre ansvaret til staten, da vil man sikre et ens tilbud og behandling over hele landet. Enten ved å legge tilleggsoppgaver til de allerede eksisterende helseforetakene rundt omkring i det ganske land, eller å etablere et nytt statlig «Eldreforetak».


Harstad kommune anmeldt til politiet i Brandsdal-saken:

– Ulovlig bruk av tvang og uforsvarlig pleie

Familien til Jan R. Brandsdal anmeldte onsdag Harstad kommune for omfattende og ulovlig bruk av tvang og for uforsvarlig pleie.


Avslutningsvis vil jeg spørre de politikerne som stiller til årets valg. Er dette en sak du kommer til å ta tak i dersom du eventuelt blir valgt inn på Stortinget?