Ap og Sp i Harstad mister troverdighet

Tragisk nok klarte Ap og Sp i Harstad å manøvrere seg bort fra samarbeidserklæringen med SV, KrF og Venstre da søknaden fra SalMar Farming AS om økning av biomasse ved lokalitetene Oterneset og Mollvika ved Sandsøy var til behandling i utvalget for Plan og næring den 16.08.21.

Kartet viser akvakulturlokaliteter i Harstad-området. Kart: BaretntsWatch 

meninger

Et godt eksempel på at man som politikere vil fremstå som miljøbevisste, men verken evner eller vil når det kommer stykket. Det er nærliggende å tro at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i 2019 var mer motivert av å få politisk makt enn av en reell bekymring for miljøet.

Samarbeidserklæringen inneholder følgende formulering: «Det skal ikke etableres nye lokaliteter i Harstad uten at det benyttes en miljøvennlig og utslippsfri teknologi». Formelt sett er det selvfølgelig ikke snakk om en ny geografisk lokalitet, men i miljøperspektiv får økningen både på biomasse og arealbruk nøyaktig de samme konsekvensene.


Fem kilometer fra kommunegrensa til Harstad fyller de basseng for å drive oppdrett på land

Andfjord Salmon rapporterte fredag at man snart skal fylle det første oppdrettsbassenget på Kvalnes med vann. Dermed tar selskapet et nytt steg på veien mot produksjon av laks på land.


Oternest har pr. dato en tillatelse til å produsere 5.400 tonn og den søkes økt til 8.000 tonn. Mollvika har nå en kapasitet på 5.780 tonn som ønskes økt til 8.300. Merdene ligger 400 meter fra hverandre og en økning på 5.120 tonn tilsvarer med andre ord opprettelsen av en helt ny lokalitet. Det understøttes av at antall merder skal økes fra 20 til 32, en betydelig arealutvidelse som kan få store konsekvenser for miljøtilstanden i det nære havområdet. Ifølge Havforskningsinstituttets beregninger vil utslippet av fiskeavføring øke med 2.560 tonn over en produksjonssyklus på to år. Så kan man legge på større luseproblemer, konsekvenser for villfisk, økt bruk av medikamenter, større utslipp av restfôr, fosfor, kobber – i et snevert område. Lokalmiljøet på Sandsøy og Grytøy må føle seg sviktet.


MENINGER:

– Nei til økt oppdrettsvirksomhet i Øyriket

Øyriket nord for Harstad  har vært ettertraktet som område for stadig flere oppdrettsanlegg. 


Formuleringen i samarbeidserklæringen viste at partiene i 2019 aksepterte at oppdrettsaktivitet i åpne merder forurenser og skader miljøet, men det skapte også forventninger om at kommunens politikere ville stille krav til fremtidig oppdrettsaktivitet. Vedtaket i utvalget for Plan og næring viser noe helt annet; at viljen egentlig ikke er til stede. På nytt ser vi ser at oppdrettsnæringens strategi om å søke utvidelse av biomasse ved allerede eksisterende anlegg for å få vekst, fungerer godt på svake og lett påvirkelige kommunalpolitikere. Vedtaket i utvalget for Plan og næring kan ikke kalles for annet enn et svik, og det sviket er det først og fremst Ap og Sp som står for. Et av disse partiene mister derfor minst én stemme ved høstens valg, selv om det ikke er et lokalvalg. Undertegnede vet om flere som ser det slik.

Klima og miljø er et svært sentralt i årets valgkamp og det er viktig at partiene viser hva de egentlig står for. Espen Ludviksens argumentasjon i saken forteller at Sp ikke tar miljøutfordringene på alvor. Hva gjelder Ap var det ikke forventet fordi partiet ved gjentatte anledninger ukritisk har støttet vekst i næringen, har sterke oppdrettsforkjempere og konsekvent bruker partipisken.

Forklaringen på at Ap og Sp svikter samarbeidserklæringen finnes nok under følgende punkter:

  • Politikere har generelt sett lite kunnskaper om miljøkonsekvenser og blir lett et offer for næringens bagatellisering, reklame og skjønnmaling.
  • Vekst er viktigere enn miljø og man lar seg for lett friste av løfter om mer penger i kommunekassa.
  • Oppdrettsnæringen har en sterk posisjon i det lokale politiske bakrommet og har sterke forkjempere i Harstadpolitikken.