Skuffet over Arbeiderpartiet

Engenes Fiskeriselskap har sine røtter godt plantet på kysten og i fiskerinæringen. Vi er opptatt av at våre fiskere skal trives, ha ordnede arbeidsforhold og kunne planlegge fritid og familieliv. Selskapet skal bidra til at vårt område er attraktivt for de som skal leve og bo her.

  Foto: Sigurd H. Arvesen

meninger

Vi er kysten, selv om vi satser på stor-kyst og trål. Det er disse fartøygruppene som er med på å sikre helårlige arbeidsplasser på sjø og land. Som rekrutterer lærlinger som får fagbrev, og ofte fortsetter yrkeskarrieren om bord i kyst -og havfiskeflåten. Bidrar til bosetting og aktivitet langs kysten. Sørger for norsk tilstedeværelse i våre havområder, og har bidratt sterkt til at Norge har råderetten over ressursene både under og over havbunnen. Vi tar også i bruk ny teknologi for å møte klimautfordringene, teknologi for å bedre fiskens kvalitet ved landing og teknologi som setter fiskeindustrien i stand til å skape høyere verdiskapning ut av det råstoffet som landes.


Frysetråleren Magne Arvesen døpt og lykkønsket

Med nær hundre gjester på nykaia til Arvesen-rederiet noen steinkast fra Engenes, knuste gudmor Sølvi Arvesen sjampanjen mot den blålakkerte skutesida til bygdas nye stolthet, den 70 meter lange frysetråleren Magne Arvesen.


Jeg har invitert Cecilie Myrseth i Arbeiderpartiet om å besøke vår virksomhet gjentatte ganger, gjennom mail, SMS og telefon. Jeg får dessverre ikke svar. Hun synes ikke å være interessert i det vi driver med på Engenes. Uten en havgående flåte ville vi vært en «fattig» fiskerinasjon. Jeg synes hun burde møtt oss og hørt våre synspunkter. Det blir for enkelt og direkte uansvarlig å si at man skal ta fra stor-kyst og trål, og gi til den minste flåten. Vi har satset i troen på at vi kan stole på Stortinget, herunder Arbeiderpartiet som har stått fadder for dagens fiskeripolitikk. En politikk som har vært en suksess for Norge uansett hvordan man snur og vender på det.


Eventyrlig fiskesuksess på Engenes

Nei, vi snakker ikke om Tour de Andørja. Heller ikke at Engenes var arnestedet for tilblivelsen av Arctic Race of Norway, eller at sykkel-NMs landeveisritt gikk av stabelen her i 2006.


Usikkerhet vil svekke muligheten til å satse videre, og det vil ramme verdiskapningen og aktiviteten langs kysten. Vi tenker også at det vil ramme fiskebrukenes evne til å holde åpent utenom hovedsesongene.

Rammebetingelser knyttet til marked, rente og valuta, størrelsen på fremtidige fiskekvoter og hvordan vi skal møte det grønne skiftet er usikre. Det er derfor viktig at de politiske rammebetingelsene ligger fast, slik som Stortingets lovnader om stabilitet i ressursfordelingen. Stabilitet i ressursfordeling er den viktigste suksessfaktoren i næringen for både kyst- og havfiskeflåten. For hele kysten.


Sveinung er blant landets yngste brønnbåtskippere: – Ble umiddelbart trigget

6. april mønstret Sveinung Haukebøe på som skipper på den flunke nye brønnbåten «Grotanger». Da får han samtidig oppfylt en drøm han har båret på i 16 år.