Meninger:

Hjerteskjærende om behandling på sykehjemmene i Harstad

Dette oppropet kommer fra leder Lillian Karlsen, og nestleder Roald V Skoglund i Harstad pensjonistforening, som representerer omlag 500 medlemmer, alle bosatt i Harstad kommune.

Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB 

meninger

De mange oppslagene de siste dagene vitner om en total feilslått eldreomsorg i Harstad kommune.

Det er trist at vi får det inntrykk av at det er ene og alene de ansatte pleierne på sykehjemmene som har ansvaret. Her toer de sine hender og beklager hendelsene fra ledelsen på rådhuset og politikerne med ordføreren i spissen og at forholdene må rettes opp. Vi er fristet til å spørre om hvem som skal rette opp. Er ikke dette et ansvar som ligger på ledelsen på rådhuset? Hvor i bildet står kommunalsjefen og enhetslederen? Hvor ofte er de på befaring ute på sykehjemmene og samtaler med pleierne, beboerne og de pårørende som måtte befinne seg på sykehjemmet?

Som leder har de også et ansvar for de ansattes situasjon og trivsel på arbeidsplassen. Det er ikke nok bare å beklage enkelttilfeller. Til utvalgslederen vil vi si at det er ikke akseptabelt på den ene siden å beklage en enkeltsak, og på den andre siden være med på et politisk vedtak om å redusere helsebudsjettet med 30-40 millioner kroner.

Det skrives også om at årsaken til problemene er dårlig ledelse på sykehjemmene. Dette har vi ikke noen kunnskaper om, men vi vil nytte høvet til å hevde at lederne ved sykehjemmene er satt til å lede de ansatte på en slik måte at resultatet blir en forsvarlig pleie og omsorg for beboerne. Både ordfører og utvalgsleder poengterer at alle sykehjem har stående beskjed om at de skal tilkalle hjelp ved behov. Hvis dette unnlates, er det uakseptabelt.

Flere fagpersoner påpeker at det er for få ansatte på de enkelte vaktene til å få en forsvarlig pleie. De ansatte pleierne gjør så godt de kan, men når det kun er to på en vakt med mange pasienter som skriker etter hjelp, er det innlysende at det må gå ut over en forsvarlig pleie og omsorg.

Det er ikke de ansatte på sykehjemmene som er ansvarlige for underbemanningen. Ansvaret må plasseres hos ledelsen med rådmannen i spissen og politikerne med ordføreren i spissen.

Alle byens borgere utenom rådmannen og politikerne som styrer Harstad, har en klar oppfatning av at det ikke går an å beskjære helsebudsjettet med 30-40 millioner uten at det får konsekvenser for driften av sykehjemmene. Rådmannen hevder gjentatte ganger at Harstad kommune bruker mye mere midler i helsebudsjettene enn sammenlignbare kommuner. Etter vår mening kan man ikke sammenligne slikt med andre kommuner. Det er etterspørselen etter en god og forsvarlig eldreomsorg som må tas i betraktning, og ikke hva andre kommuner bruker på eldreomsorgen.

Helse- og omsorgstjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste som enhver kommune er forpliktet å følge, også Harstad kmmune. I et kommunalt budsjett må derfor kommunen først budsjettere med de lovpålagte tjenester, fremfor andre tiltak som ny kino og bibliotek.

Vi vil gi ros til kommunestyrerepresentant Kristian Eilertsen for at han engasjerer seg så sterkt i denne saken med blant annet ti spørsmål til ordføreren. Vi håper ordførerens svar blir gjengitt i Harstad Tidende.